X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 28 września 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołów z XXXV, XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Informacja Prezesów NZOZ-ów w Andrychowie o przyczynach zmian w zakresie świadczenia usług związanych z nocną i świąteczną opieką zdrowotną.
9. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za I-sze półrocze 2017r. – Mat. Nr: 108, 109, 110, 111.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr II-3-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Andrychowie z późn.zm. – Mat. Nr 112, poz. 1,
b) zmiany Uchwały nr XXVIII-252-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wybor-czych (z późn.zm.) – Mat. Nr 112, poz. 2,
c) zmiany Statutu Gminy Andrychów – Mat. Nr 112, poz. 3,
d) odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Brzezince oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2654/4 – Mat. Nr 112, poz. 4,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie w rejonie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Mat. Nr 112, poz. 5,
f) udzielenia bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – Mat. Nr 112, poz. 6,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Inwałdzie na os. Kuwik – Mat. Nr 112, poz. 7,
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzykach na os. Szczęśniaki – Mat. Nr 112, poz. 8,
i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Targanicach przy ul. Żwirki i Wigury – Mat. Nr 112, poz. 9,
j) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 112, poz. 10,
k) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Andrychów przyczepy lekkiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie – Mat. Nr 112, poz. 11,
l) udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice – Mat. Nr 112, poz. 12,
m) nadania nazwy drodze bocznej od. ul. Wadowickiej w Inwałdzie – Mat. Nr 112a, poz. 1,
n) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów (wniosek II)” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 112a, poz. 2,
o) przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Zakła-du Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie – Mat. Nr 112a, poz. 3,
p) OŚWIADCZENIE w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i zmiany treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVIII-452-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r. ( z późniejszymi zmianami) w zakresie działki nr 850, 895, 897/1, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 w Sułkowicach – Mat. Nr 112, poz. 13,
r) OŚWIADCZENIE w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i zmiany treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVIII-452-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r. ( z późniejszymi zmianami) w zakresie działki nr 897/3 w Sułkowicach – Mat. Nr 112, poz. 14.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXXIX sesję znajdują się w biurze Rady.

XXXIX sesja RM – projekty uchwał

XXXIX sesja RM – projekty uchwał 2

XXXIX sesja RM – projekty uchwał 3

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij