X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XXII sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XXII sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XXII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Andrychów za 2015r.:
– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2015r. oraz z realizacji programów wieloletnich (Mat. Nr 53),
– sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za 2015r. (Mat. Nr 56, poz. 1),
– sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie za 2015r. (Mat. Nr 56, poz. 2),
– informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów (Mat. Nr 54),
– sprawozdanie finansowe Gminy Andrychów za 2015r. (Mat. Nr 55),
– podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2015r. (Mat. Nr 55′),
– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrychowa (Mat. Nr 61, poz. 1),
– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Andrychowa za 2015 rok (Mat. Nr 61, poz. 3).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów – Mat. Nr 60, poz. 1,
b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie – Mat. Nr 60, poz. 2,
c) skargi nr BNR.1510.3.2016 – Mat. Nr 60a, poz. 1,
d) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 60a, poz. 2,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 60a, poz. 3,
f) zmiany uchwały dotyczącej wystąpienia Gminy Andrychów ze spółki Miedzygminny Zakład Komunikacyjny w Kętach Sp z o.o. – Mat. Nr 60b, poz. 1,
g) zmiany uchwały dotyczącej powierzenia przez Gminę Andrychów Gminie Kęty zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Andrychów – Mat. Nr 60b, poz. 2.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXII sesję oraz Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij