X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XVIII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się 28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za 2015r. – Mat. Nr 45.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XLVIII-455-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” – Mat. Nr 46, poz. 1,
b) zmiany Uchwały Nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. (z późn.zm) w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów”- polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 46, poz. 2,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Roczynach – Mat. Nr 46, poz. 3,
d) odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Andrychów nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Batorego 42 – Mat. Nr 46, poz. 4,
e) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – Mat. Nr 46a, poz. 1,
f) ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów – Mat. Nr 46a, poz. 2,
g) rozpatrzenia petycji Pana Andrzeja Nowakowskiego w zakresie ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych – Mat. Nr 46b,
h) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Andrychowie na 2016 rok – Mat. Nr 46c,
i) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 46d, poz. 1,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 46d, poz. 2,
k) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2016r. – Mat. Nr 46d, poz. 3,
l) zmiany Uchwały Nr XVII-164-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – Mat. Nr 46e.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XVIII sesję oraz Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij