X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XV sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XV sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XV sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się 29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
5. Wybór ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach.
6. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
7. Wybór ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach – ciąg dalszy.
8. Interpelacje w ważnych sprawach.
9. Zapytania w sprawach różnych.
10. Informacja dotycząca wyznaczenia na terenie gminy Andrychów zakładu pracy, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – Mat. Nr 36.
11. Informacje nt. realizacji zadań oświatowych – Mat. Nr 34.
12. Wybór ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach – ciąg dalszy,
– podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach – Mat. Nr 35, poz. 5.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – Mat. Nr 35, poz.1,
b) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII-342-01 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Andrychów – Mat. Nr 35, poz. 2,
c) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” (Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach) – Mat. Nr 35, poz. 3,
d) ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju – Mat. Nr 35, poz. 4,
e) powołania i nadania Statutu Miejskiej Rady Seniorów – Mat. Nr 35, poz. 6,
f) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 35a,
g) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 r. – Mat. Nr 35b, poz. 1,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 35b, poz. 2,
i) sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 86 – Mat. Nr 35b, poz. 3,
j) skargi nr BNR.1510.6.2015 – Mat. Nr 35c, poz. 1,
k) skargi nr BNR.1510.7.2015 – Mat. Nr 35c, poz. 2.
14. Informacja dot. oświadczeń majątkowych – zgodnie z art. 24h, pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym.
15. Wolne wnioski, oświadczenia.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XV sesję oraz Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij