X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na VII sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na VII sesję Rady Miejskiej

VII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi nr BNR.1510.3.2015 – Mat. Nr 18c, poz. 1 ,
b) skargi nr BNR.1510.4.2015 – Mat. Nr 18c, poz. 2,
c) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych – Mat. Nr 18, poz. 1,
d) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” – Mat. Nr 18, poz. 2,
e) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – – Mat. Nr 18, poz. 3,
f) przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonych przez Powiat Wadowicki zadań publicznych Powiatu Wadowickiego pn.:
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie – projekt”,
– „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1738K – Rzyki – Praciaki – związana z budową ciągu pieszo-rowerowego – koncepcja projektowa” – Mat. Nr 18a,
g) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok – Mat. Nr 18b, poz. 1,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 –
Mat. Nr 18b, poz. 2.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku (Mat. Nr 17).
10. Drogownictwo (Mat. Nr 19):
a) informacja dotycząca realizacji inwestycji drogowych,
b) inwestycje na drogach powiatowych.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na VII sesję oraz Protokół z VI sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij