X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że VI sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z V sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Interpelacje w ważnych sprawach.

7. Zapytania w sprawach różnych.

8. Informacja ofinansach oświaty w Gminie Andrychów za 2014r.

9. Ochrona Środowiska w Gminie Andrychów – realizacja programu (Mat. Nr 13, Mat. Nr 14).

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrychów na lata 2015-2018 wraz z perspektywą na lata 2019-2022 – Mat. Nr 15, poz. 1 ,

b) odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Inwałdzie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3209 – Mat. Nr 15, poz. 2,

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą dotyczącego współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej – Mat. Nr 15, poz. 3,

d) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.– Mat. Nr 15, poz. 4,

e) zasad otrzymywania diet za udział w pracach Rady Miejskiej w Andrychowie i jej organów – Mat. Nr 15,poz. 5,

f) zmiany uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 15a, poz. 1,

g) zmiany uchwały Nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 15a, poz. 2,

h) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – Mat. Nr 15a, poz. 3,

i) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – Mat. Nr 15a, poz. 4,

j) skargi nr BNR.1510.2.2015 – Mat. Nr 15b, poz. 1,

k) przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego pod nazwą: „Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie – etap III” – Mat. Nr 15b, poz. 2,

l) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2016 rok – Mat. Nr 15b, poz. 3,

m) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok – Mat. Nr 15c, poz. 1,

n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 15c, poz. 2,

o) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 15c, poz.3.

11. Wolne wnioski, oświadczenia.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na VI sesję oraz Protokół z V sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij