X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że V sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 26 lutego 2015r. (czwartek) o godz. 10.00w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Interpelacje w ważnych sprawach.

7. Zapytania w sprawach różnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) odwołania Skarbnika Gminy Andrychów – Mat. Nr 11a, poz. 1,

b) powołania Skarbnika Gminy Andrychów – Mat. Nr 11a, poz. 2,

c) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów – Mat. Nr 11a, poz. 3,

d) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 11b, poz. 1,

e) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 11b, poz. 2,

f) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – Mat. Nr 11b, poz. 3,

g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrychów na rok 2015 – Mat. Nr 11b, poz. 4,

h) ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 11, poz. 1,

i) deklaracji przystąpienia Gminy Andrychów do przygotowania i realizacji projektu zintegrowane go w ramach instrumentu finansowego LIFE pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w celu wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i osiągnięcia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza w regionie oraz efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych z MRPO 2014-2020 i innych źródeł przeznaczonych na poprawę jakości powietrza – Mat. Nr 11, poz. 2,

j) ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów – Mat. Nr 11, poz. 3,

k) zmiany Uchwały Nr VII-43-99 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 11, poz. 4,

l) zmiany Uchwały Nr VII-41-99 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjów w Gminie Andrychów – Mat. Nr 11, poz. 5,

m) zmiany Uchwały Nr XLVIII-456-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Inwałdzie w Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie – Mat. Nr 11, poz. 6,

n) zmiany Uchwały Nr XLVIII-457-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Roczynach w Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach – Mat. Nr 11, poz. 7,

o) zmiany Uchwały Nr XLVIII-458-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Sułkowicach-Łęgu w Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu – Mat. Nr 11, poz. 8,

p) zmiany Uchwały Nr XLVIII-459-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Targanicach w Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach – Mat. Nr 11, poz. 9,

q) zmiany Uchwały Nr XLVIII-460-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Zagórniku w Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku – Mat. Nr 11, poz. 10,

r) zmiany Uchwały Nr XLVIII-461-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Rzykach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zmiany nazwy na Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach – Mat. Nr 11, poz. 11,

s) zmiany Uchwały Nr XLVIII-462-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Sułkowicach-Bolęcinie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zmiany nazwy na Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie – Mat. Nr 11, poz. 12,

t) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęty w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin: Kęty, Andrychów, Porąbka i Osiek” – Mat. Nr 11c, poz. 1,

u) skargi nr BNR.1510.1.2015 – Mat. Nr 11c, poz. 2,

v) zaliczenia dróg lokalnych w miejscowości Sułkowice do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 11d, poz. 1

w) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok – Mat. Nr 11d, poz. 2,

x) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 11d, poz. 3,

y) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 11d, poz. 4,

z) zmiany Uchwały Nr IV-24-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 11d, poz. 5.

9. Działalność kulturalna w Gminie Andrychów (Mat. Nr 12):

– działalność CKiW, Biblioteki Publicznej.

10. Wolne wnioski, oświadczenia.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na V sesję oraz Protokół z IV sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij