X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na IX sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na IX sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że IX sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 21 maja 2015r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołów z VII i VIII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Interpelacje w ważnych sprawach.

7. Zapytania w sprawach różnych.

8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Andrychów za 2014r.:

– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2014r. oraz z realizacji programów wieloletnich (Mat. Nr 16),

– sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za 2014r. (Mat. Nr 16a, poz. 1),

sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie za 2014r. (Mat. Nr 16a, poz. 2),

– informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów (Mat. Nr 16b),

sprawozdanie finansowe Gminy Andrychów za 2014 r. (Mat. Nr 16c),

– podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2014r. (Mat. Nr 21, poz. 2),

– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrychowa (Mat. Nr 20, poz. 1),

– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Andrychowa za 2014 rok (Mat. Nr 20, poz. 3).

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. (z pózn. zm) w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie Andrychów – Mat. Nr 21, poz. 1,

b) skargi nr BNR.1510.10.2014 – Mat. Nr 21, poz. 3,

c) przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie – projekt” – Mat. Nr 21a,

d) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI-289-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. (z późn. zm.) w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów – Mat. Nr 21b, poz. 1,

e) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015r. – Mat. Nr 21b, poz. 2,

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 21b, poz. 3,

g) zwiększenia kwoty zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 r. zgodnie z Uchwałą nr XLV-420-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. – Mat. Nr 21b, poz. 4.

10. Wolne wnioski, oświadczenia.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na IX sesję oraz Protokoły z VII i VIII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij