X-Frame-Options: SAMEORIGIN Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Zarządzenie Nr 213/17 Burmistrza Andrychowa z dnia 11.04.2017 r.  w sprawie: przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz §6 ust 1 uchwały Nr XXXIV-307-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, zarządzam co następuje:

§1

1. Przyznaje się jednorazowe stypendia następującym osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury:

• Markowi Okręglickiemu w kwocie 1 000,00 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
• Zofii Koczur w kwocie 2 000,00 zł brutto
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
• Karolinie Magierze w kwocie 500,00 zł brutto
(słownie: pięćset złotych 00/100);
• Anicie Młodzik w kwocie 500,00 zł brutto
(słownie: pięćset złotych 00/100);
• Dawidowi Kierczakowi w kwocie 2 000,00 zł brutto
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
• Jakubowi Pietrasowi w kwocie 2 000,00 zł brutto
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
• Natalii Klęczar w kwocie 2 000,00 zł brutto
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

2. Stypendium płatne będzie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy stypendialnej.

§2

Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrychów,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
– na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.andrychow.eu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Turystyki, Sportu i Kultury.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij