X-Frame-Options: SAMEORIGIN Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony andrychow.eu | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony andrychow.eu

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://archiwum.andrychow.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Andrychowie
Rynek 15
34-120 Andrychów

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości
 2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 3. część załączników jest w postaci skanów

Ułatwienia na stronie

Strona posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • podkreślanie linków
 • podświetlanie linków
 • skala szarości
 • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

1. Grzegorz Semik (dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna), e-mail: grzegorz.semik@andrychow.eu, 

Telefon: 33 842 99 21

2. Witold Kocia (dostępność cyfrowa), e-mail: admin@andrychow.eu

Telefon: 33 842 99 11

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Andrychowie budynki:
przy Rynek 15
przy Rynek 16
spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • Do budynku Urzędu można wejść: drzwiami głównymi od strony ul. Rynek (wejście niedostosowane dla osób na wózku inwalidzkim, przed wejściem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami); wejściem od strony wewnętrznego podwórka Urzędu (wejście dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim) oraz wejściem od strony parkingu Urzędu (wejście niedostosowane dla osób na wózku inwalidzkim – obok wejścia znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami),
 • przestrzenie komunikacyjne budynków (z wyłączeniem parteru) są wolne od barier poziomych i pionowych,
 • na parterze w łączniku między budynkami znajduje się stopień od strony Budynku Rynek 16 oraz trzy schody w budynku Rynek 15,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, punkt informacyjny),
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego),
 • osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego,
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności UM w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij