X-Frame-Options: SAMEORIGIN Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2018 roku | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2018 roku

Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 01 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Zadania z zakresu:

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

a)     „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2018 roku.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie  „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” jako bogactwo kulinarne i obrzędowe Świąt  Bożego Narodzenia w Gminie Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Targanicach – „Andrychowskie Święta Pełne Radości”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” jako bogactwo kulinarne i obrzędowe Świąt Wielkanocnych w Gminie Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie – „Świętujemy
z orkiestrą”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 11 000,00 zł.

Fundacja „Memo” w Roczynach-  „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – Ocalmy kłosy tradycji”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „Maciej chce zostać rzemieślnikiem i tworzyć ciekawe rzeczy”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Fundacja „Memo” w Roczynach –  „Kultywowanie śpiewu tradycyjnego związanego z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

termin realizacji: od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej gminy Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach- „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa „Szkoła dla rodziców” – pomoc w podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów
w Andrychowie- „Kurs wychowawców harcerskich dla przyszłych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „VIII Międzyszkolny Turniej „Chłopska Szkoła Biznesu o Puchar Drelicharza z Andrychowa””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 550,00 zł.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „100 opowieści na 100 lat Niepodległości – warsztaty pisarskie i organizacja Kącika Młodego Czytelnika”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

termin realizacji: od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”

Na realizację w/w zadania wpłynęło osiem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” – „Olimpijczyk senior 2018”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „Turystyka łączy pokolenia.”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie- „Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie,
Oddział w Andrychowie –
 „Dbaj o zdrowie”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 300,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„ Spotkajmy się razem”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIIR” w Andrychowie – „Centrum asystentury społecznej w Andrychowie”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIIR” w Andrychowie – „Andrychowskie Targi Seniora. Aktywność- Zdrowie-Profilaktyka”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Muzyka łączy Pokolenia”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:

Turystyki i krajoznawstwa;

termin realizacji: od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

a)      „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”

Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „XI Konkurs krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „49 Wiosenny Rajd Turystyczny”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „41 Rajd Zimowy po Ziemi Andrychowskiej z metą w MDK w Andrychowie”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”
w Wadowicach- „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 500,00 zł.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor” w Andrychowie – „52 Ogólnopolski Spływ Kajakowy Trzy Zapory”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.

 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie- „Rajd harcerski – do źródeł”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „Rajd patriotyczny szlakami Beskidu Małego”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 b)      „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”

Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Zadania z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

termin realizacji: od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

a)      „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”

Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Dzień harcerski 2018 – „100 lat ZHP – Festiwal Harcerskiej Radości”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Targanicach –  „Andrychowski jarmark sztuki wrażliwej”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie- „Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „Drogi mieszkańców andrychowszczyzny do niepodległości”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Festiwal Muzyczny z Orkiestrą”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości  21 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „Andrychów wczoraj i dziś- warsztaty fotograficzne i wystawa fotografii”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

b)      „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie – „Andrychowska Fabryka Dęciaków”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 19 000,00 zł.

Fundacja „Memo” w Roczynach –  „Zanikające zawody. Etap 1”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Zadania z zakresu:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

termin realizacji: od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

a)      „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło  Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych i współuzależnionych realizowana w Stowarzyszeniu „Światło – Nadzieja” .

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 51 000,00 zł.

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra”
w Andrychowie- „Powrót do rodziny poprzez terapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 76 000,00 zł.

b)      „Terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Z promyczkiem w przyszłość 2018”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Zadanie z zakresu:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

termin realizacji: od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

„Przygotowywanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul. 1 Maja 11 –posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim- Dom Zakonny w Wadowicach „Albertyńska posługa wobec rodzin, osób ubogich i bezdomnych”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 90 000,00 zł.

Zadania z zakresu:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

termin realizacji: od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

a)      „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Na realizację w/w zadania wpłynęło dziewiętnaście ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów, w sołectwach Targanice, Sułkowice, Brzezinka Dolna przez Ludowy Klub Sportowy Halniak Targanice”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 50 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „Karate antidotum na wszystko”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 35 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 17 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów
w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Herkules Bis” w Andrychowie – Dążyć do celu”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – „Sport i rekreacja dla mieszkańców sołectwa Rzyki”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Andrychowski Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 210 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Andrychowie – Piłka nożna moją pasją”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 260 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 28 000,00 zł.

Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach- „Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów z Gminy Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon” w Andrychowie – „Klub sportowy Black Dragon”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki” w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Wadowicko- Andrychowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego w Wadowicach  – „Brydż Andrychowski”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon” w Andrychowie – „Black Dragon Obóz Sportowy”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dziewcząt”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji w Oświęcimiu – „MOTO SHOW Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon” w Andrychowie – „Puchar Polski Sanda”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon” w Andrychowie – „Andrychów Fight Night”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł

c)      „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach– „Zajęcia dla niepełnosprawnych osób z Gminy Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Akcja aktywizacja”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Trening czyni mistrza II”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 30 000,00 zł.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij