X-Frame-Options: SAMEORIGIN Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2015 roku | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2015 roku

Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 01 lutego 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku.

Zadania z zakresu:

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„Bogactwo Kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Wielkanocnymi i Świętami Bożego Narodzenia w Gminie Andrychów na przykładzie konkursów pn. „Stół Wielkanocny” i „Stół Wigilijny”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- “Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2015 roku.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 12 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Ludowo i regionalnie- niebanalnie.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 500,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Wokół świątecznej tradycji.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 400,00 zł.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie „Zwyczaje dożynkowe, bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów” .

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa „Przewodnik po smakach Andrychowszczyzny.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 100,00 zł.

Zadanie z zakresu:

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

termin realizacji: od 01 lutego 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło dziewięć ofert. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- “Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Andrychów.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Fabryka Aktywności Młodych w Gorzowie Wielkopolskim- “Andrychów Fabryką Dobra.”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie „VI Międzyszkolny Turniej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 300,00 zł.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie „Rozwiązywanie problemu Mowy nienawiści (ze szczególnym uwzględnieniem mowy nienawiści względem mniejszości narodowych i etnicznych)”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie – „Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Powiedz mi co odczuwasz. „Niesprawność i ja”. Warsztaty edukacyjne dla młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach- „Dodatkowe zajęcia edukacyjne, warsztaty i pokazy praktyczne z różnych dziedzin wiedzy dla uczniów ZSS w Sułkowicach Łęgu”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów z siedzibą w Andrychowie- „Dzień harcerski 2015 „Jest radość od 40 lat””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 700,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów z siedzibą w Andrychowie- „Kurs wychowawców harcerskich dla przyszłych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Zadanie z zakresu:

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

termin realizacji: od 01 lutego 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”

Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„Spotkajmy się razem- XV Przedświąteczna Biesiada Seniorek, Emerytek i Działaczek KGW”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Andrychowie -„Relaks i kontakt z przyrodą”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „Turystyka łączy pokolenia.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie- „Aktywizacja osób w wieku emerytalnym uzdolnionych artystycznie, stworzenie im warunków do podejmowania pracy twórczej”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Zadanie z zakresu:

Turystyki i krajoznawstwa;

termin realizacji: od 01 lutego 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”

Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „XXXVII Zimowy Rajd Turystyczny po Ziemi Andrychowskiej „Przewodnicy dzieciom””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „Wiosenny Rajd Turystyczny i Konkurs „Znam Gminę Andrychów” sposobem na poznanie piękna Beskidu Małego ”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „Wakacje na szlakach Beskidu Małego”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Cudze chwalicie swego nie znacie. Rajd na Groń Jana Pawła i Leskowiec szlakiem serduszkowym”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor” w Andrychowie – „49 Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach- „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych, w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 840,00 zł.

b) „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach”.

Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

c) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”

Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Zadanie z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

termin realizacji: od 01 lutego 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

„Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”

Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie- „Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Fabryka Aktywności Młodych w Gorzowie Wielkopolskim- „Andrychów Kopalnią Aktywności.”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie – „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 23 000,00 zł.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie „Spacerownik po miejscach pamięci w Gminie Andrychów.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 950,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Andrychowska Zaczarowana Piosenka. Festiwal piosenki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów z siedzibą w Andrychowie- „Wystawa 40 lat Hufca ZHP Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Zadanie z zakresu:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

termin realizacji: od 01 lutego 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

AndrychowskieStowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „ŚwiatłoNadzieja” w Andrychowie-„Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu realizowana w Stowarzyszeniu „Światło – Nadzieja” .

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 42 000,00 zł.

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „ Powrót do rodziny poprzez terapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 63 000,00 zł.

b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Z promyczkowym uśmiechem w przyszłość” Diagnoza i terapia dzieci z rodzin osób uzależnionych od alkoholu”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Zadanie z zakresu:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;

termin realizacji: od 01 lutego 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

„Przygotowywanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul. 1 Maja 11 – gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim- Dom Zakonny w Wadowicach „Przygotowywanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul. 1 Maja 11 –gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 90 000,00 zł.

Zadania z zakresu:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

termin realizacji: od 01 lutego 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Na realizację w/w zadania wpłynęło dwadzieścia ofert. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 220 000,00 zł.

Polski Związek Wędkarski Andrychów Miasto w Andrychowie – „Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.

Klub „Speed Rock” w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Andrychowski Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 280 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 22 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 22 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie-„ Harcerski szus. Zimowisko narciarskie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon” w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Rodzinne Towarzystwo Sportowe „Jawornica” w Sułkowicach – “Organizacja zawodów w siatkówce i plażówce”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Rodzinne Towarzystwo Sportowe „Jawornica” w Sułkowicach – “Organizacja zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży.”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 21 000,00 zł.

Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Andrychowskie Stowarzyszenie Miłośników Motocrossu „Ostry Motocross” w Targanicach – „Popularyzacja sportu motorowego na terenie Gminy Andrychów poprzez szkolenia, treningi oraz udział w zawodach ogólnopolskich i krajowych zawodników klubu motocyklowego Ostry Motocross Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Klub Siatkarski „Beskid” Andrychów z siedzibą w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach- „Dodatkowe zajęcia sportowe z piłki nożnej oraz piłki siatkowej dla uczniów ZSS w Sułkowicach Łęgu”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach- „Organizacja nauki pływania dla uczniów ZSS w Roczynach oraz SP 4 Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 9 600,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 17 500,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie-„ „Chcę pływać”- nauka pływania dla zuchów i harcerzy.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów, w sołectwach Targanice, Sułkowice, Brzezinka Dolna przez Ludowy Klub Sportowy Halniak Targanice”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 35 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 22 000,00 zł.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”

Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Klub „Speed Rock” w Wadowicach – „Organizacja zawodów wspinaczkowych. ”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Fundacja Święty Uśmiechnięty w Wadowicach – „Organizacja imprezy sportowej oraz sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrychów lub w jej okolicy (na rzecz jej mieszkańców).”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon” w Andrychowie –„Black Dragon. Fight Night.”

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej – Andrychowski Klub Łączności „Delta” SP9KUP w Andrychowie – „Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów HF/VHF o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym pod patronatem Burmistrza Andrychowa z okazji Dni Andrychowa”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 550,00 zł.

Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Bielsku-Białej – „VII Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych EDF TOUR 2015 .”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 9 000,00 zł.

c) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Cztery sportowe pory roku.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Ruch daje radość.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 35 000,00 zł.

Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Bielsku-Białej – „Zajęcia w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową z terenu gminy Andrychów”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij