X-Frame-Options: SAMEORIGIN Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOWES Subregion Małopolska Zachodnia

Uprzejmie informujemy, że  dnia 23 stycznia 2017 roku rozpoczęliśmy pierwszy nabór Grup Inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych, w tym JST zainteresowanych uruchomieniem przedsiębiorstwa społecznego. W projekcie Grupa Inicjatywna może uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze i dotację na utworzenie lub przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).

CO OFERUJEMY?

 •  kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
 • wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;
 • wsparcie pomostowe finansowew maksymalnej kwocie 850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie;
 • wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego m.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

Termin zakończenia pierwszego naboru – 6 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu).

Do udziału w projekcie zapraszamy zainteresowane Grupy Inicjatywne składające się z osób fizycznych lub przedstawicieli osób prawnych uprawnionych do powołania przedsiębiorstwa społecznego w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

 • w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)
 • w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub oddziału na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)

W celu zgłoszenia Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do jednego z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

 • Spółdzielnia Socjalna OPOKA  32-310 Olkusz  ul. Floriańska 2 pok.21
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.  32-500 Chrzanów ul. Grunwaldzka 5

Szczegółowe informacje można uzyskać w powyższych Punktach Coworkingu Społecznego oraz pod numerami telefonów:

 • Spółdzielnia Socjalna OPOKA – tel. 32 307 02 67
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. –  tel. 32 643 06 35
 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – tel. 12 633 51 54

Zapraszamy też na stronę internetową, na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące naszych działań oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami.

www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/wsparcie-finansowe/

Projekt  „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij