X-Frame-Options: SAMEORIGIN Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Andrychów w roku 2018 | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Andrychów w roku 2018

Zarządzenie Nr 950/17 Burmistrza Andrychowa z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI – 413-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Burmistrz Andrychowa zarządza, co następuje:

§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów.
2. Zadania, o których mowa w ust.1, mieszczą się w zakresie dziedzin współpracy wskazanych w Programie współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wsparcia ich realizacji wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§3
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrychów,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
– na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.andrychow.eu.

§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Andrychów.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij