X-Frame-Options: SAMEORIGIN Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż wyrobów zawierających azbest. | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż wyrobów zawierających azbest.

Burmistrz Andrychowa ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania wyłącznie na demontaż wyrobów zawierających azbest na 2019 rok z terenu Gminy Andrychów w związku z realizacją Programu pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR ”.

 

Wnioski można składać w terminie do 21 sierpnia 2019 roku, na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub za pośrednictwem Kuriera lub za pośrednictwem poczty.

 

Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Andrychów, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w w/w Programie na rok 2019.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

 

Dotacją objęte zostaną koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Andrychów polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach, pakowaniu, transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku odpadów.

 

Wnioski dotyczące wywozu zdemontowanych przez właścicieli nieruchomości wyrobów zawierających azbest tzw. gruzu, z uwagi na wykorzystanie przyznanego limitu, nie będą rozpatrywane.

 

Formularze wniosków oraz załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15. pokój 116 (I piętro) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

 

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, pok. nr 116 oraz pod numerem telefonu (33) 842-99-68.

 

1_wniosek

2_oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

3_oświadczenia właściciela

4_oświadczenie współwłaściciela

5_ocena stanu i możliwości

Uchw. Nr XLIV-455-18

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij