X-Frame-Options: SAMEORIGIN Małe granty po nowemu | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Małe granty po nowemu

29 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nowy wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz nowy wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu” przewidzianego w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przypominamy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatyw organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny.
Najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać podczas realizacji tych zadań to:
• realizacja zadań może trwać maksymalnie 90 dni;
• wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 000,00 zł;
• jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym.
W przypadku zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanego w wyniku oferty złożonej do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Tak więc od 1 marca 2019 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze.
W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie:

• do ofert złożonych od dnia 1 marca 2019 r. na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij