X-Frame-Options: SAMEORIGIN Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Andrychowie | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Andrychowie

Burmistrz Andrychowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Komendanta Straży Miejskiej w Andrychowie – Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

1. Wymagania niezbędne:
a/ obywatelstwo polskie,
b/ ukończone 21 lat,
c/ co najmniej pięcioletni staż pracy (preferowany staż pracy w służbach mundurowych), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, służbie cywilnej lub innych urzędach państwowych (potwierdzony zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem),
d/ wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
e/ nienaganna opinia,
f/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, w tym – sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
g/ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
h/ nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
i/ uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Uwaga:
Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą mailową o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej.

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij