X-Frame-Options: SAMEORIGIN Kontrole segregacji odpadów na terenie Gminy Andrychów | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Kontrole segregacji odpadów na terenie Gminy Andrychów

Urząd Miejski w Andrychowie informuje Mieszkańców, że na terenie gminy Andrychów prowadzone będą wzmożone kontrole zawartości pojemników i worków do gromadzenia opadów komunalnych, w celu zweryfikowania prawidłowej segregacji odpadów prowadzonej przez właścicieli nieruchomości.

Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane w zakresie występowania w nich odpadów, które powinny podlegać selektywnej zbiórce w szczególności tj. papier, plastik, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt RTV i AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod katem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, właściciel nieruchomości zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez pozostawienie na pojemniku lub worku informacji w formie naklejki o treści „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”. Następnie sporządzona zostanie notatka oraz dokumentacja fotograficzna przedstawiająca nieprawidłowości. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach firma odbierająca odpady zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku oraz umową zawartą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zobowiązana jest przekazać Burmistrzowi.

Naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało wszczęciem postępowania oraz wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy zastosowaniu stawki opłaty podwyższonej.
Pamiętajmy również, że prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych.

Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną pośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

PRZYPOMINAMY, ŻE SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH DOTYCZY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I JEST OBECNIE OBOWIĄZKOWA.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij