X-Frame-Options: SAMEORIGIN Konkursy na stanowisko dyrektorów szkół | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Konkursy na stanowisko dyrektorów szkół

Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Andrychowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Przedszkola nr 4 w Andrychowie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie, Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach.

Na podstawie:
1) art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.),
2) art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm),
3) § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora, publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:
1. Przedszkola nr 4 w Andrychowie z siedzibą ul. Włókniarzy 28, 34-120 Andrychów,
2. Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie z siedzibą ul. Włókniarzy 10a, 34-120 Andrychów,
3. Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie z siedzibą ul. Lenartowicza 26, 34-120 Andrychów,
4. Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie z siedziba ul. Wadowicka 79, Inwałd, 34 120 Andrychów,
5. Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach z siedzibą ul. Szczęśniaki 1, Rzyki , 34 125 Sułkowice.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Regulamin konkursu oraz tryb pracy Komisji Konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587);

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij