X-Frame-Options: SAMEORIGIN Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 poz. 862), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154 poz. 1629) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.
2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ogłoszenie o konkursie podlega:
• podaniu do wiadomości pracownikom Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
• zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
• zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
• wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów,
• wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów,
• zamieszczeniu w dwóch dziennikach regionalnych.

§ 2
1. Ustala się Regulamin Konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie przez komisję konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem.
§ 3
1. Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego wyznacza się na dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 29 stycznia 2018 roku.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Andrychów.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij