X-Frame-Options: SAMEORIGIN Komunikat Wojewody Małopolskiego | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Komunikat Wojewody Małopolskiego

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia o wydaniu 29 sierpnia 2017 r. decyzji Nr 27/BZ/2017 znak: WI- XI.7840.1.115.2017.EB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 26.06.2017 r. złożony 27 czerwca 2017 r. przez inwestora: Elektrociepłownia Andrychów sp. z o.o., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, działającego przez pełnomocnika: Sebastian Olszewski, Irex-Gaz sp z o.o., ul. Kochłowicka 10, 41-506 Chorzów, inwestycji pn.: •Budowa gazociągu w/c DN150 CN 2,5 MPa o długości 120m w terenie obszaru kolejowego – zamkniętego, dz. nr 1617/15, obręb 0001 Andrychów Miasto, jednostka ewidencyjna 1218014 Andrychów-Miasto. • Budowa gazociągu w/c DN150 CN 2,5 MPa, przekroczenie prostopadłe o długości 16 m do osi drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów, w kilometrażu 31+750, dz. nr 1785/2, obręb 0001 Andrychów Miasto, jednostka ewidencyjna 1218014 Andrychów-miasto. • Budowa gazociągu w/c DN150 CN 2,5 MPa w terenie kolejowym zamkniętym o długości 338 m w kilometrażu od 32+880 do 33+215 wzdłuż torów oraz przekroczenia prostopadle do osi toru w kilometrażu 32+880 33+151, dz. nr 1653/171, obręb 0001 Andrychów Miasto, jednostka ewidencyjna 1218014 Andrychów-miasto, realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu w/c DNI50 CN 2,5 MPa wraz z stacją pomiarową gazu w celu przyłączenia Elektrociepłowni Andrychów sp. z o.o. przy ulicy Krakowskiej 83 w Andrychowie”. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Andrychów, miejscowość Andrychów, jednostka ewidencyjna 1218014 Andrychów-Miasto, obręb ewidencyjny 0001 Andrychów Miasto, nr działek ewidencyjnych 1617/15,1785/2,1653/171, sprostowanej postanowieniem znak: WI-XI.7840.1.115.2017.EB z 06 września 2017 r., wydanym na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w Oddziale

Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 67, teł. 12 39 21 667, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30-15.30.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij