X-Frame-Options: SAMEORIGIN Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie 29.08.2016 do 27.09.2016 r. dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Andrychów | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie 29.08.2016 do 27.09.2016 r. dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Andrychów

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Andrychów przeprowadzono w następujących formach:
a) protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Andrychów dotyczącego obszarów uznanych za zdegradowane na podstawie raportu: „Opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Andrychów w związku z opracowaniem Gminnego programu Rewitalizacji na lata 2016-2023”
b) ankiety przeprowadzonej w trakcie spotkania zorganizowanego w sali konferencyjnej klubu osiedlowego Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Lenartowicza 7 w Andrychowie w dniu 20.09.2016 r. Uczestnikom spotkania rozdano ankiety w ramach których mogli wyrazić własne spostrzeżenia dotyczące wsparcia dla obszaru gminy będącego przedmiotem opracowania.
c) poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym” w przedmiocie konsultacji. Formularze można było składać bezpośrednio na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie , za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski w Andrychowie ul. Rynek 15 34-120 Andrychów lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@andrychow.eu, w dniach od 29.08.2016r. do 27.09.2016r.
d) zbierania uwag ustnych w godzinach pracy urzędu, – Urząd Miejski w Andrychowie ul. Rynek 15 pokój 122.

Konsultacje potwierdziły trafność wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 20.09.2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej klubu osiedlowego Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Lenartowicza 7 w Andrychowie.
Podczas spotkania nastąpiła prezentacja; diagnozy sytuacji gminy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. Nikt z obecnych nie wniósł zastrzeżeń dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Wywiązała się również dyskusja na temat problemów nurtujących społeczność gminy. W trakcie spotkania uczestnikom został rozdana ankieta. Część osób wypełniło ją na miejscu zaś część wzięła je do domu z zamiarem oddania w późniejszym terminie.
Mieszkańcy pytali o możliwe działania w obszarze rewitalizacji oraz wnioskowali własne sugestie w tym zakresie
Zebrany w ankietach materiał pozwala dostrzec istniejące problemy i ocenić kierunki w jakich należałoby skierować działania rewitalizacyjne w Gminie Andrychów.
Problemy na które zwrócili mieszkańcy w zaproponowanym do uchwalenia obszarze zdegradowanym to między innymi;
– w sferze społecznej ; bezrobocie, alkoholizm, mała oferta działań dla osób starszych, problem z mniejszością romską
-w sferze gospodarczej ; likwidacja małych sklepów w centrum miasta, mała liczba lokali gastronomicznych w centrum , ograniczona podaż miejsc pracy
– w sferze infrastruktury publicznej; brak wystarczającej przestrzeni dla rekreacji mieszkańców, mała ilość ogólnodostępnych obiektów sportowo- kulturalnych , zły stan obiektów zabytkowych podlegających ochronie, problemy komunikacyjne w centrum miasta, brak miejsc spotkań mieszkańców, zły stan dróg i chodników
– w sferze środowiskowej; zły stan powietrza , niewłaściwa jakość wody w Wieprzówce
– w sferze aktywności obywatelskiej ; zbyt mały udział mieszkańców we włączeniu się w problemy społeczne i infrastrukturalne gminy

Zarówno na spotkaniu jaki i w bezpośrednich uwagach zgłoszonych w Urzędzie Miejskim został zgłoszony problem budynku przy ul. Krakowskiej 146A, który nie został włączony do obszaru zdegradowanego. Wniosek zawierał uwagi na temat wnioskowanych działań w najbliższej okolicy budynku.
Przeanalizowane dane nie potwierdziły by obszar miasta, na którym znajduje się powyższy budynek wymagał szczególnych działań. Stąd budynek ten nie znalazł się w obszarze zdegradowanym. Niemniej jednak ustawa o rewitalizacji nie ogranicza działań rewitalizacyjnych wyłącznie do samego obszaru. Stąd problemy tego budynku będą brane pod uwagę przy realizacji projektów rewitalizacyjnych – szczególnie dotyczących kwestii społecznych.
Drogą elektroniczną nie wpłynęły żadne uwagi.

Wnioski;
Konsultacje potwierdziły trafność wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zauważone problemy będą przyczynkiem do rozpoczęcia tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij