X-Frame-Options: SAMEORIGIN Informacja o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie wiosennym | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Informacja o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie wiosennym

Zgodnie z §23 Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminie:

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje:

1. Akcja deratyzacji polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach stanowiących własność państwową, spółdzielczą i prywatną.

2. Przed wyłożeniem trutki wszyscy właściciele, administratorzy i użytkownicy budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Andrychów zobowiązani są do całkowitego oczyszczenia z odpadów i śmieci miejsc, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności podwórzy, strychów, piwnic, szop, zabudowań gospodarczych, śmietników itp. – celem pozbawienia gryzoni pożywienia.

3. Administratorzy, właściciele, użytkownicy obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy zobowiązani są zaopatrzyć się w przepisową ilość trutki gryzoniobójczej dostępnej w handlu.

Wyznacza się następujące normy:

– na każde 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu – 250 g,

– w gospodarstwach rolnych do 1 ha – 250 g,

– w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha – 500 g.

4. W dniu 1 kwietnia 2015 r. należy wyłożyć trutkę zgodnie z pouczeniem na opakowaniu, w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w magazynach, ustępach, budynkach gospodarczych.

Zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt przed dostępem szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.

Trutkę należy pozostawić w miejscu wyłożenia do dnia 30 kwietnia 2015 r. i systematycznie uzupełniać w miarę spożywania przez gryzonie.

5. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić ostrzeżenie „Uwaga -trucizna”. Wyłożona trutka winna być w skuteczny sposób zabezpieczona zwłaszcza przed dostępem dzieci. Zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć dostęp ptactwa do trutki.

6. W czasie wyłożenia trutki codziennie zbierać padłe szczury.

Padłe gryzonie i przypadkowo zatrute zwierzęta należy spalić lub zakopać w ziemi na głębokość 1 m, w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej, przy czym nie wolno posługiwać się gołymi rękami, jak i nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt.

7. Wszyscy właściciele, administratorzy i zarządcy nieruchomości zobowiązani są w dniu 30 kwietnia 2015 r. zebrać resztki trutki oraz padłe gryzonie i przypadkowo zatrute zwierzęta, które należy spalić lub zakopać w sposób określony w pkt. 6.

8. W przypadku zatrucia wyłożoną trutką człowieka dorosłego lub dziecka należy bezzwłocznie wezwać lekarza do chorego.

Lekarza należy wezwać także w przypadku uzasadnionego podejrzenia spożycia trutki przez człowieka.

9. Nadzór nad akcją, prawidłowym przygotowaniem i kontrolą wykonania porządków sanitarnych, terminowym wyłożeniem trutki pełni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach przy współudziale Policji i Straży Miejskiej w Andrychowie.

Nie przestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub nie stosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art.117 Kodeksu wykroczeń – Ustawa z dnia 20 maja 1971r. (Dz.U. z 2013r., poz. 482 z późn. zm.).

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij