X-Frame-Options: SAMEORIGIN III sesja Rady Miejskiej w Andrychowie 2018 | Archiwalna strona Gminy Andrychów

III sesja Rady Miejskiej w Andrychowie 2018

Informujemy, że III sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołów z LI, LII, I , II sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Andrychowa – Mat. Nr 4, poz. 1,
b) zmiany uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 4, poz. 2,
c) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019r. – Mat. Nr 4, poz. 3,
d) ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – Mat. Nr 4, poz. 4,
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – Mat. Nr 4, poz. 5,
f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – Mat. Nr 4, poz. 6,
g) określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 – Mat. Nr 4, poz. 7,
h) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2019 – Mat. Nr 4, poz. 8,
i) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok – Mat. Nr 4b, poz. 1,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2018-2028 – Mat. Nr 4b, poz. 2,
k) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie – Mat. Nr 4b, poz. 3,
l) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Andrychowie na 2019 rok – Mat. 4c,
m) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2019-2028 – Mat. Nr 2
n) budżetu Gminy Andrychów na 2019 rok – Mat. Nr 1,
o) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów – Mat. Nr 4a.
7. Wolne wnioski, oświadczenia.
8. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na III sesję znajdują się w biurze Rady.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij