X-Frame-Options: SAMEORIGIN Klauzula informacyjna | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r przepisami dotyczącymi  ochrony danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane RODO ) w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określonych w artykułach: art. 13 RODO – jeśli zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby lub art. 14 RODO – jeśli zostały one pozyskane z innych źródeł.

W związku z tym Miejska Biblioteka Publiczna  w Andrychowie  informuje że:

 1. Państwa dane są przetwarzane z mocy prawa (Ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997r.; tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 574, Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995r.; tekst jednolity z13.01.2017r.). Podanie danych jest obowiązkowe.
 2. Z Administratorem można się kontaktować: Osobiście – w siedzibie Administratora,  telefonicznie –  33 875 25 52 pisemnie /poczta tradycyjna/ –  na adres Krakowska 74, 34-120Andrychów ,  pisemnie /e-mail/- biblioteka@andrychow.eu
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: pisemnie /poczta tradycyjna/ –  na adres ul. Krakowska 74, 34-120Andrychów , pisemnie /e-mail/- biblioteka@andrychow.eu
 4. Państwa dane są przetwarzane w celach: statystycznym, spraw związanych z udostępnianiem materiałów bibliotecznych oraz z odzyskaniem wypożyczonych materiałów.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr Pesel, e-mail, nr telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo: imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres korespondencyjny oraz e-mail.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane przez okres ważności konta czytelniczego tj. 4 lata od ostatniej aktywności konta (liczone od nowego roku kalendarzowego po roku, w którym nastąpiła ostatnia aktywność konta).
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz usunięcia (tylko w przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
 8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
 9. W przypadku osoby niepełnoletniej źródłem pozyskania danych osobowych jest rodzic lub opiekun prawny.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 11. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Państwa dane zostały powierzone firmie SOKRATES – software Leszek Masadyński, os. Stefana Batorego 13c/27, 60-687 Poznań w związku z realizacją umowy na świadczenie usługi dostępu do baz danych w systemie bibliotecznym SowaSQL. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij