X-Frame-Options: SAMEORIGIN Apel w sprawie przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Apel w sprawie przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

Apel Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z § 98 ust. 2 lit. f) Uchwały Nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r., poz. 6287),  Rada Miejska w Andrychowie  postanawia, co następuje:
§ 1.

Wystąpić z apelem do Prezesa Rady Ministrów w celu przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, w następującym brzmieniu:

Rada Miejska w Andrychowie apeluje do Pani Prezes Rady Ministrów o podjęcie działań przyspieszających proces realizacji dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI).

Samorząd Gminy Andrychów z dużym niepokojem obserwuje przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej dla ww. drogi. Nasze obawy budzi fakt, że ten niezwykle ważny dla województwa małopolskiego i śląskiego ciąg komunikacyjny łączący dwie aglomeracje: krakowską i bielską nie został ujęty w planie budowy dróg krajowych do 2020 roku.

Istniejący węzeł komunikacyjny Suchy Potok  w Bielsku-Białej łączący już zrealizowane odcinki dróg: S-1 (kierunek: przejście graniczne Cieszyn) i S-69 (kierunek: przejście graniczne Zwardoń) z planowaną BDI otwiera możliwość  szybkiego połączenia naszego regionu z Europą Południową. Podjęcie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2007 r. działań przygotowujących do realizacji tą inwestycję zostało przyjęte przez prawie wszystkie samorządy, z nadzieją na szybkie rozwiązanie ponadlokalnych problemów komunikacyjnych.

Natężenie ruchu na istniejącej drodze krajowej DK-52 prowadzącej przez centra wielu miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Andrychów, Kęty, Kozy sięga granic przepustowości i blokuje rozwój gospodarczy regionu. Ponadto jest wielkim utrudnieniem dla użytkowników drogi, stwarza olbrzymie zagrożenie bezpieczeństwa  kierowców oraz pieszych.

Podejmowane przez samorząd Gminy Andrychów inicjatywy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej DK-52 zrealizowane przez GDDKiA (dodatkowe oznakowanie, przejścia dla pieszych, chodniki, przebudowa istniejącego mostu w centrum Andrychowa) nie rozwiązują istniejących problemów.
Brak realizacji tej inwestycji blokuje aktywność i rozwój gospodarczy regionu i pomimo powstałych Ekonomicznych Stref Gospodarczych zniechęca nowych oraz obecnych inwestorów do tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Inwestorzy, warunkują rozwój swoich firm dobrymi połączeniami z większymi aglomeracjami. Ponadto właściciele leżących na trasie lub w sąsiedztwie planowanego przebiegu drogi nieruchomości, którzy nie mogą ich  zagospodarować wg własnych potrzeb, wykazują zniecierpliwienie i niezadowolenie, często publicznie artykułowane. Mieszkańcy Gminy Andrychów wręcz nie wierzą w powstanie BDI. Jednakże My Radni Rady Miejskiej w Andrychowie głęboko wierzymy w siłę Pani Prezes i w to, że nie dopuści Pani do zaprzepaszczenia poniesionych do tej pory wielu lat starań i wysiłków dotyczących ww. drogi.

W związku z powyższym Rada Miejska w Andrychowie apeluje do Pani Prezes o pomoc w rozwiązaniu tego trudnego dla wielu gmin Polski Południowej problemu.

§ 2.

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie do przekazania niniejszego apelu Prezesowi Rady Ministrów oraz do wiadomości:
1)    Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
2)    Ministra Rozwoju,
3)    Marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
4)    posłów i senatorów województw śląskiego i małopolskiego,
5)    Wojewodów Śląskiego i Małopolskiego,
6)    Marszałków Województw Śląskiego i Małopolskiego,
7)    Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
8)    samorządów z obszaru województw śląskiego i małopolskiego.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij