X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XXXVIII Uroczystą Sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XXXVIII Uroczystą Sesję Rady Miejskiej

XXXVIII Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się 1 września 2017 r. (piątek) o godz. 16.00 w Hotel&Spa Kocierz w Targanicach, ul. Beskidzka 206.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Odczytanie protokołu z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Andrychowie
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
6. Odczytanie aktu nadania praw miejskich Miastu Andrychów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w Andrychowie – Mat. Nr 107.
8. Wręczenie odznaczeń państwowych i medali.
9. Wręczenie medali okolicznościowych.
10. Zamknięcie obrad.

 

Informacja wprowadzająca

Sprawa: nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w Andrychowie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.: podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.
Mają na uwadze uroczyste obchody 250-lecia nadania praw miejskich dla Andrychowa proponuje się przedstawić Radzie Miejskiej w Andrychowie projekt uchwały w sprawie nadania Pakowi Miejskiemu w Andrychowie nazwy Park Miejski im. hr. Stefana Bobrowskiego.
Park Miejski wywodzi swe korzenie z obszernego parku dworskiego, rozciągającego się na wschód od pałacu, z wąskim “przesmykiem” między pałacem a kościołem. Na początku XIX w. rodzina Bobrowskich odkupiła dobra andrychowskie od rodziny Ankwiczów. Dawny dwór został przekształcony w okazałą rezydencję. Pierwotnie od obecnego dużego stawu w kierunku zachodnim spływał strumień, koło kościoła tworzył drugi staw i na zachód od pałacu trzeci. Stawy te stanowiły pozostałość po dawnym systemie obronnym, otaczającym dwór. W 1875 r. hrabia Karol Bobrowski darował miastu staw zachodni, na miejscu którego urządzono Planty Miejskie oraz plac, stanowiący przedłużenie Rynku ku północy. W 1905 r. zasypano staw środkowy. Po II wojnie światowej park dworski przekształcono w Park Miejski. (źródło: http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-miejski-w-andrychowie)
Stefan hr. Bobrowski ur. w 1873r. zm. w 1932r. właściciel dóbr andrychowskich, burmistrz miasta Andrychowa, członek Wydziału Rady Powiatu Wadowickiego. W dniu 9 lutego 1912r. Rada miasta Andrychowa nadała Stefanowi hr. Bobrowskiemu – Burmistrzowi miasta Andrychowa – Honorowe Obywatelstwo w dowód szczerej wdzięczności i w uznaniu Jego pełnej poświęceń pracy i nieocenionych zasług dla dobra i rozwoju tego miasta. (źródło: Jadwiga Stanisławek – Janus, Bobrowscy z Andrychowa Historie Zwykłe i Niezwykłe, Andrychów 2015)

 

Projekt

UCHWAŁA NR ……………….. RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia ……………….. 2017 r. w sprawie: nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w Andrychowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Parkowi Miejskiemu w Andrychowie (ID teryt: 12775) nadać nazwę Park Miejski im. hr. Stefana Bobrowskiego.
2. Lokalizację parku przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij