X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Andrychów za 2016r.:
– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2016r. oraz z realizacji programów wieloletnich (Mat. Nr 92),
– sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za 2016r. (Mat. Nr 94, poz. 1),
– sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie za 2016r. (Mat. Nr 94, poz. 2),
– informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów (Mat. Nr 93),
– sprawozdanie finansowe Gminy Andrychów za 2016r. (Mat. Nr 96),
– podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2016r. (Mat. Nr 96′),
– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrychowa za rok 2016 (Mat. Nr 100, poz. 1),
– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Andrychowa za 2016 rok (Mat. Nr 100, poz. 3).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – Mat. Nr 101, poz. 1,
b) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Andrychów – Mat. Nr 101, poz. 2,
c) zmiany uchwały Nr XXIV-228-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Andrychów – Mat. Nr 101, poz. 3,
d) zmiany uchwały Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 05.07.2016r., poz. 3986) z uwzględnieniem Uchwały nr KI-411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. – znak sprawy KI-43-187/146/16 – Mat. Nr 101, poz. 4,
e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku – Mat. Nr 101a.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXXIV sesję znajdują się w biurze Rady

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij