X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miejskiej

Uwaga! Zmiana miejsca XXXIII sesji Rady Miejskiej – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Andrychowie (II piętro). Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

************

Informujemy, że XXXIII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie, ul. Rynek 16a.

Proponowany porządek obrad:

­ 1. Otwarcie sesji.
­ 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
­ 3. Propozycje do porządku obrad.
­ 4. Przyjęcie Protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
­ 5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
­ 6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku (Mat. Nr 98).
9. Drogownictwo (Mat. Nr 97):
a) informacja dotycząca realizacji inwestycji drogowych,
b) inwestycje na drogach powiatowych.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” – Mat. Nr 99, poz. 1,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Andrychów samochodu specjalnego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku – Mat. Nr 99, poz. 2,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Andrychów przyczepy lekkiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach Bolęcinie – Mat. Nr 99, poz. 3,
d) ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów – Mat. Nr 99, poz. 4,
e) zmiany uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 99a,
f) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 r. – Mat. Nr 99b, poz. 1,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2017-2024 – Mat. Nr 99b, poz. 2,
h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2017 roku – Mat. Nr 99b, poz. 3,
i) zmiany uchwały dotyczącej wystąpienia Gminy Andrychów ze spółki Międzygminny Zakład Komunikacyjny w Kętach Sp. z o.o. – Mat. Nr 99b, poz. 4,
j) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – Mat. Nr 99, poz. 5.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXXIII sesję znajdują się w biurze Rady lub do pobrania poniżej.

 

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij