X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XXXII sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XXXII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:

­ 1. Otwarcie sesji.
­ 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
­ 3. Propozycje do porządku obrad.
­ 4. Przyjęcie Protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
­ 5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
­ 6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Działalność kulturalna w Gminie Andrychów
a) działalność Centrum Kultury i Wypoczynku – Mat. Nr 89,
b) działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – Mat. Nr 90.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Wiedeńskiej w Roczynach – Mat. Nr 91, poz. 1,
b) nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Wiejskiej w Inwałdzie – Mat. Nr 91, poz. 2,
c) uchylenia uchwały nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. – Mat. Nr 91, poz. 3,
d) zmiany uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 91, poz. 4,
e) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Andrychów w wysokości wyższej niż określona w art. 80 ust. 2da ustawy o systemie oświaty dla publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – Mat. Nr 91, poz. 5,
f) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – Mat. Nr 91a,
g) przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego pn.: „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1741K – ul. Długa w Targanicach” (od mostu na ul. Kościelnej do ul. Dobrej) – Mat. Nr 91b,
h) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017r. – Mat. Nr 91c, poz. 1,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2017-2024 – Mat. Nr 91c, poz. 2,
j) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 91, poz. 6.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXXII sesję znajdują się w biurze Rady.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij