X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 24 listopada 2016r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Informacja dotycząca wyznaczenia na terenie gminy Andrychów zakładu pracy, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – Mat. Nr 79
9. Informacja na temat działalności ZWiK sp. z o.o. – Mat. Nr 74, – wniosek ZWiK o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Mat. Nr 75, poz. 1.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów- Mat. Nr 75, poz. 2,
b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Targanice – Mat. Nr 76, poz.1,
c) pozbawienia statusu pomnika przyrody – Mat. Nr 76, poz.2,
d) likwidacji jednostki budżetowej – Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie i umiejscowienia jego zadań w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie – Mat. Nr 76, poz.3,
e) założenia publicznej placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą „Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie”, nadania jej statutu i podpisania aktu założycielskiego – Mat. Nr 76, poz.4,
f) organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów oraz nadania jej statutu – Mat. Nr 76, poz.5,
g) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 76, poz.6,
h) programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. – Mat. Nr 76, poz.7,
i) zmiany uchwały Nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 76a, poz.1,
j) zmiany uchwały Nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 76a, poz.2,
k) przejęcia przez Gminę Andrychów od Gmin Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz zadania publicznego polegającego na realizacji projektu pn. „Budowa, oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie gmin Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz” – Mat. Nr 76b,
l) skargi nr BNR.1510.8.2016 – Mat. Nr 76c,
m) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego – Mat. Nr 76d,
n) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 76e, poz. 1,
o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 76e, poz. 2,
p) zmiany uchwały Nr XVIII-188-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2016r. – Mat. Nr 76e, poz. 3.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXVII sesję oraz Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij