X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów:
a) informacje na temat bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego i ochrony przeciwpożarowej – Mat. Nr: 142, 145, 146;
b) informacje na temat działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Mat. Nr 143.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. Nr L-467-14 w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Andrychów – Mat. Nr 144, poz. 1,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Andrychowie w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Podgórskiej – Mat. Nr 144, poz. 2,
c) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej w Andrychowie – Mat. Nr 144, poz. 3,
d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Andrychów – Mat. Nr 144, poz. 4,
e) określenia wysokości i zasad określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Andrychów dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Andrychów – Mat. Nr 144, poz. 5,
f) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Andrychów – Mat. Nr 144, poz. 6,
g) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – Mat. Nr 144, poz. 7,
h) rozpatrzenia petycji z dnia 11 kwietnia 2018r. w zakresie możliwości zwrotu nienależnie pobranych opłat za poszczególne godziny postoju, jak również opłat abonamentowych za postój jednego pojazdu przynajmniej za okres od października 2017r. – Mat. Nr 144, poz. 8,
i) wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Andrychowa – Mat. Nr 144, poz. 9,
j) zmiany uchwały Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na
usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 144a,
k) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Mat. Nr 144, poz. 10.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XLVIII sesję Rady Miejskiej

Materiały na XLVIII sesję znajdują się również w biurze Rady.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij