X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XLV sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XLV sesję Rady Miejskiej

Informujemy że XLV sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Działalność kulturalna w Gminie Andrychów:
a) działalność CKiW (Mat. Nr 128),
b) działalność MBP (Mat. Nr 129).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – Mat. Nr 127, poz. 1,
b) nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie- Mat. Nr 127, poz.2,
c) zmiana Statutu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie- Mat. Nr 127, poz. 3,
d) podziału Gminy Andrychów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – Mat. Nr 127, poz. 4,
e) podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – Mat. Nr 127, poz. 5,
f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Andrychowie w rejonie ulic: Biała Droga, Przemysłowa i Strefowa – Mat. Nr 127, poz. 6,
g) uchylenia Uchwały Nr XIII-100-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizują-cych w ramach stosunku pracy obowiązki określone o różnym tygodniowym obowiązko-wym wymiarze godzin – Mat. Nr 127a, poz.1,
h) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psycholo-gów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Mat. Nr 127a, poz. 2,
i) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018r. – Mat. Nr 127b, poz. 1,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2018-2027 – Mat. Nr 127b, poz. 2.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XLV sesję znajdują się w biurze Rady.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij