X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XLIII sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Miejskiej

Informujemy że XLIII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Andrychowie na 2018 rok – Mat. Nr 124,
b) zmiany uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 123, poz. 1,
c) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej- Mat. Nr 123, poz. 2,
d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 – Mat. Nr 123, poz. 3,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2018 roku – Mat. Nr 123, poz. 4,
f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku – Mat. Nr 123, poz. 5,
g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrychów na rok 2018 – Mat. Nr 123a, poz. 1,
h) zmiany uchwały nr XLI-412-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów w za-kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – Mat. Nr 123a, poz. 2,
i) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego – Mat. Nr 123b,
j) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018r. – Mat. Nr 123c, poz. 1,
k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2018-2027 – Mat. Nr 123c, poz. 2.
9. Wolne wnioski, oświadczenia.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XLIII sesję znajdują się w biurze Rady.

Do pobrania:

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij