X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XLII sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XLII sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XLII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Brzezince, ul. Słoneczna 5.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2017r. – Mat. Nr 122.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018r. – Mat. Nr 121, poz. 1,
b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2018 – Mat. Nr 121, poz. 2,
c) określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Andrychów dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Andrychów – Mat. Nr 121a, poz. 1,
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego – Mat. Nr 121a, poz. 2,
e) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Andrychowie na 2018 rok – Mat. Nr 121b,
f) skargi nr BNR.1510.4.2017 – Mat. Nr 121c, poz. 1,
g) upoważnienia Burmistrza Andrychowa do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Andrychowie” – Mat. Nr 121c, poz. 2,
h) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2018-2027 – Mat. Nr 120,
i) budżetu Gminy Andrychów na 2018 rok – Mat. Nr 119.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XLII sesję znajdują się w biurze Rady.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij