X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XL sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XL sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XL sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 26 października 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Informacja dotycząca wyznaczenia na terenie gminy Andrychów zakładu pracy, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – Mat. Nr 115.
9. Informacje nt. realizacji zadań oświatowych – Mat. Nr 113.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Stefana Batorego – Mat. Nr 114, poz. 1,
b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Rzykach na os. Potrójna 16 i udzielenie bonifikaty – Mat. Nr 114, poz. 2,
c) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Andrychów na lata 2017-2020 – Mat. Nr 114, poz. 3,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Andrychów – Mat. Nr 114, poz. 4,
e) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” (Ludowemu Zespołowi Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW) – Mat. Nr 114, poz. 5,
f) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” (Klubowi Turystyki Górskiej „LIMBA”) – Mat. Nr 114, poz. 6,
g) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” (Andrychowskiemu Stowarzyszeniu Trzeźwości – Klub Integracji Społecznej „WATRA”) – Mat. Nr 114, poz. 7,
h) skargi nr BNR.1510.1.2017 – Mat. Nr 114, poz. 8,
i) zmiany Uchwały Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów – Mat. Nr 114a, poz. 1,
j) określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – Mat. Nr 114a, poz. 2,
k) zmiany uchwały Nr II-3-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Andrychowie z późn. zm. – Mat. Nr 114b ,
l) przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Andrychów – Mat. Nr 114c,
m) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017r. – Mat. Nr 114d, poz. 1,
n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2017-2027 – Mat. Nr 114d, poz. 2,
o) zmiany uchwały Nr XXX-317-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z 19 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2017r. – Mat. Nr 114d, poz. 3.
11. Informacja dot. oświadczeń majątkowych – zgodnie z art. 24h, pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym.
12. Wolne wnioski, oświadczenia.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XL sesję znajdują się w biurze Rady.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij