X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na X sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na X sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że X sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich o wynikach wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Andry-chów.
6. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
7. Interpelacje w ważnych sprawach.
8. Zapytania w sprawach różnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XXX-279-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 24, poz.1,
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 roku – Mat. Nr 24, poz. 2,
c) zmiany uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów”- polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 24, poz. 3,
d) sprzedaży nieruchomości położonej w Andrychowie, składającej się z działek nr 3019/10, 3019/13, 3019/15 – Mat. Nr 24,poz. 4,
e) zmiany uchwały Nr IV-18-15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów – Mat. Nr 24, poz. 5,
f) zmiany uchwały Nr XXXI-289-13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów – Mat. Nr 24, poz. 6,
g) zmiany uchwały Nr XXV-240-04 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 451 poz. 5105 z późn. zm.) – Mat. Nr 24, poz. 7,
h) zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Hostelu, działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 24, poz. 8,
i) przyjęcia Programu osłonowego w zakresie realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+, zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 24, poz. 9,
j) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 24, poz. 10,
k) przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie – Mat. Nr 24a,
l) zmiany Uchwały Nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 24b, poz. 1,
m) skargi nr BNR.1510.5.2015 – Mat. Nr 24b, poz. 2,
n) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015r. – Mat. Nr 24c, poz. 1,
o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 24c, poz. 2,
p) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 24c, poz. 3,
r) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Andrychów – Mat. Nr 24c, poz. 4.
10. Stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów:
a) informacje na temat bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego i ochrony przeciwpożarowej – Mat. Nr 22, 25, 26,
b) informacje na temat działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Mat. Nr 23.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.
Materiały na X sesję oraz Protokół z IX sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.
Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij