X-Frame-Options: SAMEORIGIN Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach śmieciowych! | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach śmieciowych!

Z przeprowadzonej analizy dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, iż w Gminie Andrychów występuje istotna rozbieżność pomiędzy zadeklarowaną przez właścicieli nieruchomości ilością osób zamieszkałych, a liczbą osób faktycznie zameldowanych na terenie Gminy.

W związku z powyższym, Gmina przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych dotyczących m.in. liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Andrychów.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

Natomiast, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, takich jak liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. w związku z wprowadzeniem się osób niezameldowanych, powroty z zagranicy lub studiów, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Apeluję, aby do dnia 30.10.2020 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, zgłosili się do Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 16, pok. nr 7A w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuję również, że 4.09.2020 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Od tej daty strażnik miejski może ukarać osobę mandatem do wysokości 500 zł m.in. za:
– niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących nieruchomość;
– niesegregowanie odpadów.

W związku z powyższym, Straż Miejska w Andrychowie od dnia 2.11.2020 r. rozpocznie kontrole w tym zakresie.

Z up. Burmistrza
Wojciech Polak, Z-ca Burmistrza

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij