X-Frame-Options: SAMEORIGIN Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 01 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zadania z zakresu:
Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2020 rok ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2020 rok ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Andrychowskie Święta z Promyczkiem 2020 ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z niepełnosprawnością intelektualną „Razem Zawsze” – „ Moja Wielkanoc z Gminą Andrychów ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach – „ Stulecie rocznicy Cudu nad Wisłą ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 500,00 zł.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2020 roku.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „ Nastrajamy świątecznie ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 11 000,00 zł.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 500,00 zł.

Zadania z zakresu:
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Wiem jak wspierać ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Fundacja Damy Radę w Tomicach- „ Dzieciaki kontra SMOG ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” w Nowym Dworze Mazowieckim – „ ,, Klockowe L-maszyny ” – warsztaty techniczne dla dzieci ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej gminy Andrychów w 2020 roku ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 3 w Andrychowie „Trzymajmy się razem „ w Andrychowie – „ Moje maleństwo – czego potrzebujesz? ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „ Moja mała Ojczyzna ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „ Magiczne gotowanie czyli kulinarnia ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie ” w Andrychowie – „ Seniorzy do term ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie ” w Andrychowie – „ Seniorze – startujemy ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 250,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„ Spotkajmy się razem”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie,
Oddział w Andrychowie – „ Seniorze zwiedzaj i podziwiaj ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 450,00 zł.

Zadania z zakresu:
Turystyki i krajoznawstwa;
termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”
Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 3 w Andrychowie „Mały turysyta z Andrychowa ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „ 4 pory roku czyli Moja Mała(o)polska ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”
w Wadowicach- „ Turystyczny Beskid Mały ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 11 700,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „ XIII Konkurs krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów” ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 200,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „43 Rajd Zimowy po Ziemi Andrychowskiej ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 700,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „51 Wiosenny Rajd Turystyczny”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 100,00 zł.

b) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”
Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Zadania z zakresu:
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”
Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie ” w Andrychowie – „ Senior artysta ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie- „ Dzielimy się sztuką ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 500,00 zł.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal – Jubileusz z Orkiestrą ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 17 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów
w Andrychowie – „Dzień harcerski 2020 – 45 lat Hufca Andrychów ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „ Gra terenowa „Śladami historii Andrychowa” ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „ Andrychów i andrychowianie 1939 – 1945 ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 300,00 zł.

b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”

Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „ Andrychów i andrychowianie na zdjęciach i obrazkach ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Fundacja „Memo” w Roczynach – „ Ludzie z pasją część 2 – film dokumentalny ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” w Nowym Dworze Mazowieckim – „ ,, Klocki i zabytki: Kościół pw. św. Macieja Apostoła w Andrychowie ” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Andrychów dla dzieci ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „ Ręko – twory, czyli magia rękodzieła ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „ Wielka przygoda z literaturą – krok w stronę inteligencji ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Zwykłe „ Podaj rękę i nieś nadzieję hasło: Myślę trzeźwo – żyję zdrowo” w Wieprzu – „ Bądźmy razem ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „ Niech zagra orkiestra! ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 18 000,00 zł.

c) Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ 20 lat Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Andrychów ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:
Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 62 000,00 zł.

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „ Nowe, inne życie ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 82 000,00 zł.

b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „ Z Promyczkiem w przyszłość 2020 ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Na realizację w/w zadania wpłynęło dwadzieścia jeden ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „ Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie ” w Andrychowie – „ Sprawni na emeryturze ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie ” w Andrychowie – „ Seniorzy na basen ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „ Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „ Rozgrywki piłki nożnej ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 320 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – „Wspieranie i aktywizacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sołectwie Rzyki. ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „ Jastrząb ” w Andrychowie – „ Sportowy obóz szkoleniowy dla młodzieży ”.
Oferta nie została dopuszczona do konkursu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Andrychowie – „ Sport, taniec, pasja ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „ Klub pływacki „ UKS Czwórka Andrychów” ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów
w Andrychowie – „ Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „ Moja pierwsza liga ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach- „ Aktywna babeczka ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – „ Piłka ręczna ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „ Piłka nożna na wsi ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 40 000,00 zł.

Wadowicko- Andrychowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego w Wadowicach – „ Brydż Andrychowski”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „ Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Andrychowski Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 230 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki” w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Fundacja Cyklokarpaty w Krakowie – „Bezpłatne zawody rowerowe Cyklokarpaty Kids Race w Rzykach”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł

Stowarzyszenie Bielscy Motocykliści w Bielsku Białej – „MOTO SHOW Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Sportwise w Krakowie – „ II PHŁ Inwałd Półmaraton ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

b) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach– „ Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”
w Wadowicach – „ Zdrowo i sportowo 2020 ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 200,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Pływanie szansa na rozwój – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z gminy Andrychów ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Z Promyczkiem na sportowo ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij