X-Frame-Options: SAMEORIGIN Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie

Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie

Urząd Miejski w Andrychowie realizuje projekt pn. Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie.

Projektem objęte są tereny wydzielone pod rozbudowę Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) w Andrychowie, obejmujące obszar położony pomiędzy ulicami: Strefową, Biała Droga, Przemysłową oraz rowem odwadniającym pomiędzy ul. Przemysłową i Strefową.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych umożliwiających realizację obiektów przemysłowych i usługowych wraz z dostępem do sieci infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej miasta, obejmujące:
 makroniwelację terenu w celu uzyskania spadków umożliwiających budowę wielkopowierzchniowych obiektów halowych,
 przebudowę części istniejącej drogi obsługowej (ulica Strefowa) z dostosowaniem parametrów do potrzeb transportu ciężkiego budowę wewnętrznej drogi dojazdowej umożliwiającej dojazd do wydzielonych działek inwestycyjnych,
 rozbudowę sieci uzbrojenia terenu w sposób zapewniający dostęp do infrastruktury technicznej miasta:

 • sieci wodociągowej
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • sieci gazu ziemnego
 • sieci elektroenergetycznej
 • budowę podstacji transformatorowej
 • sieci kanalizacji teleinformatycznej
 • sieci oświetlenia zewnętrznego
   zabezpieczenie lub przebudowę odcinków sieci istniejących, kolidujących z planowanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w szczególności przebudowę ze zmianą trasy istniejącej, napowietrznej przesyłowej linii elektroenergetycznej WN,
   uporządkowanie terenu po robotach budowlanych,
   rekultywacja terenu po robotach ziemnych z przywróceniem warstwy humusu,
   zagospodarowanie terenów przewidzianych na cele zieleni izolacyjnej.

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 11,633 ha

Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 / Oś 3 Przedsiębiorcza Małopolska / Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andrychów w dniu 1 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu:
– całkowita wartość projektu: 18 088 841,53 zł
– dofinansowanie Unii Europejskiej: 11 049 673,96 zł
– termin realizacji: 31/12/2019 r.

Celem głównym projektu jest stworzenie komfortowych warunków technicznych sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji na terenie strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie, w tym na terenie andrychowskiej podstrefy KSSE. Realizacja przedmiotowego projektu poprzez rozwój wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz uzbrojenie nowych terenów na obszarze strefy zapewni kompleksowe przygotowanie obszaru strefy do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki realizacji inwestycji na terenie gminy Andrychów rozbudowana zostanie kompleksowo wyposażona i uzbrojona Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG). Strefa będzie stanowiła najważniejszy zasób terenów inwestycyjnych na terenie gminy Andrychów oraz jeden z istotnych obszarów koncentracji działalności gospodarczej na terenie całego powiatu wadowickiego.

Oferta nowych terenów inwestycyjnych, uzbrojonych i skomunikowanych w ramach projektu, jest adresowana w pierwszej kolejności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co ma istotny wpływ na poprawę warunków powstawania i rozwoju MŚP w gminie. Przy uwzględnieniu możliwości dodatkowego wsparcia na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych (zwolnienie z podatku dochodowego), małe i średnie przedsiębiorstwa, które zlokalizują swoją działalność w SAG, otrzymają dogodne warunki do rozpoczynania lub rozwijania swojej działalności. Wspieranie sektora MŚP ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego całego regionu, w tym m.in. dla powstawania trwałych miejsc pracy w nowoczesnych, innowacyjnych branżach.

SAG będzie obszarem wyposażonym w niezbędną infrastrukturę i media oraz cechować się będzie wysoką dostępnością komunikacyjną i rozwiniętą siecią dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi. Dzięki temu projekt będzie miał wpływ na rozwiązanie jednego z najpoważniejszych problemów związanych z lokowaniem inwestycji na terenie gminy – niedostatkami w rozwoju infrastruktury technicznej.

SAG będzie miała wpływ na zaktywizowanie obszaru gminy nie tylko w sposób bezpośredni, poprzez działalność przedsiębiorstw na jej terenie, lecz także w sposób pośredni, poprzez rozwój gospodarki na terenie gminy, wzrost ogólnej aktywności przedsiębiorstw, zwiększenie zapotrzebowania przez firmy działające w strefie na usługi i produkty oferowane przez inne podmioty.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij