X-Frame-Options: SAMEORIGIN Rozbudowa i modernizacja lokalnego transportu publicznego w Andrychowie | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Rozbudowa i modernizacja lokalnego transportu publicznego w Andrychowie

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego

Urząd Miejski w Andrychowie realizuje projekt pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz
z zakupem taboru autobusowego.

Przedmiotem projektu jest:

 zakup 14 szt. nowych niskopodłogowych klimatyzowanych autobusów, spełniających normę czystości spalin EURO 6,
 dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji taboru autobusowego, polegającego na przebudowie i adaptacji części budynków – pomieszczeń garażowych, biurowo-sanitarnych i socjalnych wykorzystywanych do obsługi lokalnego transportu autobusowego, wraz z infrastrukturą i wyposażeniem,
 utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (15 szt. tablic LED na przystankach),
 przebudowa infrastruktury przystankowej wraz z wykonaniem monitoringu wizyjnego, w tym m.in. wymiana 56 szt. wiat przystankowych,
 wymiana/montaż 529 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
 budowa ciągów pieszo – rowerowych przy ul. Lenartowicza (dł. 1340 m) oraz przy ul. Włókniarzy (dł. 730 m).

Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 / Oś 4 Regionalna polityka energetyczna / Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski / Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Umowa o dofinansowanie realizacji Projektu została podpisana między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andrychów w dniu 9 sierpnia 2018 roku.
Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu:
– całkowita wartość projektu: 19 660 086,05 zł
– dofinansowanie Unii Europejskiej: 14 352 584,83 zł
– termin realizacji: 31/12/2019

Cele i rezultaty projektu:

Projekt ma na celu przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości publicznego transportu zbiorowego w dostosowaniu do preferencji i oczekiwań pasażerów, w tym dla osób
niepełnosprawnych oraz :
a) poprawę jakości życia mieszkańców,
b) likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
c) poprawę bezpieczeństwa pieszego, rowerowego i samochodowego,
d) poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
e) zastosowanie nowoczesnych technologii,
f) redukcję zużycia energii i optymalizacja czasu pracy urządzeń.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do:
– szerszego wykorzystania transportu zbiorowego, co pozwoli na eliminację barier komunikacyjnych w wyborze miejsca pracy, nauki, zamieszkania, dostępności usług
publicznych czy miejsc turystycznych,
– ograniczenia ruchu samochodowego i zwiększenia wykorzystania rowerów jako środka komunikacji zbiorowej,
– poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– poprawy jakości powietrza w regionie poprzez zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
– podniesienie atrakcyjności gminy i regionu, zarówno dla mieszkańców, jak również inwestorów i turystów.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij