X-Frame-Options: SAMEORIGIN Przetargi na sprzedaż działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Przetargi na sprzedaż działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów

Burmistrz Andrychowa ogłasza cztery I-sze przetargi ustne ograniczone do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów.

Przetargi odbędą się 25 lutego 2019r. – Andrychów, Rynek 15, II piętro – sala konferencyjna (budynek Urzędu Miejskiego).

Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargów:
W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” w przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

Opis nieruchomości:
W/w nieruchomości zlokalizowane są w strefie aktywności gospodarczej miasta Andrychowa oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o., któremu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Działki o kształtach zbliżonych do prostokątów położone w rejonie ulic: Biała Droga, Przemysłowa i Strefowa. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane jako RIVa. Obecnie na tym terenie realizowana jest inwestycja pn „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie”. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę prace obejmują m.in. makroniwelację terenu, budowę murów oporowych i dróg wewnętrznych oraz rozbudowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Po zakończeniu inwestycji w/w działki będą miały bezpośredni dostęp do sieci uzbrojenia (woda, gaz, energetyka, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa). Dojazd do działek odbywał się będzie wewnętrznymi drogami dojazdowymi – obecnie w budowie. Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową zgodnie z którą realizowana jest w/w inwestycja oraz dokonać oględzin przedmiotowych nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu).
Zbywane działki nr 6897/2, 6901/4, 6900/4 nie są przedmiotem zobowiązań i wolne są od obciążeń, natomiast działka nr 6905/11, na której posadowiony jest słup kratowy linii wysokiego napięcia, obciążona jest służebnością przesyłu na czas nieoznaczony ustanowioną na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków (szczegółowy opis służebności opisany jest w Dziale III księgi wieczystej KR1W/00070496/4).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. (z późn.zm.) w/w działki znajdują się w terenie ozn. symbolem:
A5.2/3.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1 – „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”.
Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: „tereny infrastruktury technicznej gazownictwa”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług przemysłowych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług materialnych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług magazynowo-składowych”, „tereny zieleni urządzonej”. Dokładne informacje dotyczące przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. Urzędzie, Rynek 15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij