X-Frame-Options: SAMEORIGIN Program „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów”. | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Program „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów”.

Urząd Miejski w Andrychowie realizuje Program pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów”. Celem projektu jest zmniejszenie ilości wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Andrychów poprzez usuwanie pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z płyt zawierających azbest tzw. eternitu.

Charakterystyka projektu:
Przedmiotem projektu jest bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów obejmujące:
– demontaż (m.in. eternitowe pokrycia dachowe i elewacje budynków), zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu i transport, a także przekazanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia – ok. 505 ton (Mg).
– zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu i transport, a także przekazanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia – ok. 89 ton (Mg).

Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR ”.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andrychów w dniu 12 marca 2018 r.
Zgodnie z zawartą umową:
– całkowita wartość projektu: 376 302,17 zł
– dofinansowanie: 289 752,66 zł
– termin realizacji: 30/09/2020 r.

Planowane efekty projektu:
– edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania;
– aktualizacja bazy danych w oparciu o rejestr wniosków;
– mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej;
– usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej;
– usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej i innych będących własnością Gminy;
– wymiana rur wodociągowych z azbestu;
– eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest;
– oczyszczenie w miarę potrzeb terenów miejskich i innych terenów publicznych z odpadów azbestowych.

Azbest w twoim domu i otoczeniu

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij