X-Frame-Options: SAMEORIGIN Pańska Góra- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Pańska Góra- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej

Gmina Andrychów realizuje projekt pn. „Pańska Góra- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”. Uzyskał on dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach inwestycji zakłada się rewitalizację obszaru Pańskiej Góry poprzez nadanie nowej funkcji terenom dawnych stawów hodowlanych Anteckiego. Podstawą inwestycji jest budowa rekreacyjnego zbiornika wodnego, wokół którego projektuje się ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Planowany do odtworzenia staw ma mieć powierzchnię 1,23 ha. Wokół stawu ma powstać ścieżka spacerowa o długości 552 m i szerokości 2m oraz trasa rowerowa o długości 615 m i szerokości również 2m. Przy stawie planowane są do budowy dwa pomosty- pomost cumowniczy oraz pomost górny – rekreacyjny. Planowane są do utworzenia strefy: rekreacji – teren 0,26 ha z wysokogatunkową nawierzchnią trawiastą oraz strefa rekreacji dla dzieci – plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią na którym będzie rozlokowanych 7 urządzeń zabawowych. Wokół stawu znajdować się będą obiekty małej architektury.

Druga część inwestycji , dotyczy terenu przestrzeni parkowej Parku Miejskiego – Pańska Góra i polega na przebudowie istniejących oraz budowie nowych ciągów komunikacyjnych – pieszo rowerowych na tym obszarze. Na terenie istniejącego parku leśnego zostanie zmodernizowanych 2157 m istniejących ciągów komunikacyjnych o szerokości 2 m.. Na terenie zdewastowanego sadu zostaną utworzone ciągi pieszo rowerowe o szerokości 3,5 i łącznej długości 1798 m. Na terenie tym dokonana będzie wycinka części drzew owocowych oraz nowe nasadzenia i odnowienie łąki. Całość inwestycji będzie posiadać oświetlenie parkowe oraz będzie objęta monitoringiem.


Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi ; 18 999 000,12 zł
Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.1 rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość dofinansowania na podstawie zawartej 21.10.2019 r. pomiędzy Gminą Andrychów a Zarządem Województwa Małopolskiego wynosi 11 812 125,67 zł.
Termin realizacji projektu 20.10.2022 r.

Główne cele realizacji projektu to:
– zwiększenie dostępności ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Andrychów
– likwidacja trudnodostępnych terenów zdegradowanych na terenie miasta
– zmniejszenie ilości zachowań patologicznych na terenie parku miejskiego
– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze rewitalizowanym
– udostępnienie terenu Pańskiej Góry osobom niepełnosprawnym
– integracja międzypokoleniowa poprzez organizację festynów i zawodów sportowych w zakresie kolarstwa, kajakarstwa, narciarstwa biegowego
– integracja mieszkańców i pacjentów szpitala psychiatrycznego poprzez możliwość wspólnych spacerów i zajęć na świeżym powietrzu wraz z mieszkańcami Andrychowa
– łatwiejsza dostępność terenu dla zajęć szkolnych w zakresie nauk przyrodniczych ,wychowania fizycznego i plastyki

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij