X-Frame-Options: SAMEORIGIN Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki CHEVROLET LACETTI | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki CHEVROLET LACETTI

Ogłoszenie Burmistrza Andrychowa o sprzedaży samochodu osobowego marki CHEVROLET LACETTI, nr rej. KWA 21HX, rok produkcji 2004, rodzaj silnika zapłon iskrowy (wtrysk), pojemność silnika 1799 ccm, moc silnika 90kW (122 KM), przebieg 224 500, kolor srebrny metalic, będącego składnikiem majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Andrychowie w drodze aukcji.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Miejski w Andrychowie
Rynek 15
34 – 120 Andrychów

2. Miejsce i termin przeprowadzenia licytacji:

Aukcja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 w dniu 23 marca 2016r. o godz. 10.00

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w godzinach 8.00 – 14.00.
Osoba do kontaktu: Maria Gondko tel. (33) 842 99 98.

4. Wysokość wadium oraz termin jego wniesienia:

1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł do kasy Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Andrychowie: ABS Bank Spółdzielczy 82811000002001000012250002, najpóźniej do dnia 21 marca 2016r.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik, który wygrał licytację, uchyli się od podpisania umowy.

5. Cena wywoławcza sprzedaży i minimalna wysokość postąpienia:

1. Cena wywoławcza: 3400,00 zł.
2. Minimalna wysokość postąpienia: 100,00 zł.

6. Przeprowadzenie aukcji:

1. Przystępujący zobowiązani są do:
a) wpłacenia wadium,
b) złożenie ewentualnych pełnomocnictw do udziału w aukcji,
c) złożenia – w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualnego odpisu z Rejestru,
d) zapoznania się z warunkami aukcji i złożenia oświadczenia, iż warunki te są dla nich wiążące,
e) przedłożenia dokumentu tożsamości,
f) przedłożenia oryginalnego dowodu wpłaty wadium,
2. Przewodniczący komisji – prowadzący licytację zobowiązany jest przed przystąpieniem do licytacji:
a) ustalić dane personalne osób biorących udział w aukcji,
b) sprawdzić prawidłowość wpłaconego wadium,
c) zebrać ewentualne pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 1 lit. b) i sprawdzić ich prawidłowość.
3. Przed rozpoczęciem licytacji prowadzący podaje do wiadomości:
a) przedmiot,
b) cenę wywoławczą,
c) wysokość wadium,
d) wysokość postąpienia.
4. Licytacja rozpoczyna się od wywołania kwoty 3400,00 zł, tj. ceny wywoławczej.
5. Stawienie się jednego uczestnika wystarcza do przeprowadzenia licytacji.
6. Zaoferowana kwota przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik zaoferuje kwotę wyższą.
7. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim wywołaniu ceny zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

7. Zawarcie umowy:

1. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży.
2. Wygrywający licytację będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze licytacji oraz pokrycia kosztów związanych z opłatą skarbową.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij