X-Frame-Options: SAMEORIGIN Oferty pracy PUP Wadowice (30.10.2017) | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Oferty pracy PUP Wadowice (30.10.2017)

A. OFERTY PRACY UMYSŁOWEJ:

1. Recepcjonistka/recepcjonista – Wymagane wykształcenie wyższe, dobra znajomość języka angielskiego.
Stanpol Sp. z o.o.
34-120 Andrychów ul. Krakowska 61
Miejsce pracy: 34-120 Andrychów, Targanice ul. Beskidzka 206

2. Specjalista psychoterapii uzależnień – Wykształcenie wyższe – psychologia, resocjalizacja. Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Przygotowanie i realizacja programu terapii, terapia grupowa, psychoedukacja pacjentów.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 875 75 72 lub e-mail: szpital@szpital.info.pl
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

3. Starszy asystent lekarz – Wykształcenie wyższe – medycyna/psychiatria. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 875 75 72 lub e-mail: szpital@szpital.info.pl
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

4. Specjalista ds. inwestycji i remontów – Wykształcenie wyższe. Znajomość aktualnych dokumentów: programów, procedur i wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania i realizacji projektów, znajomość pakietu biurowego w stopniu zaawansowanym, Excel.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 875 75 72 lub e-mail: szpital@szpital.info.pl
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

5. Terapeuta zajęciowy – Wykształcenie policealne lub wyższe – terapeuta zajęciowy. Prowadzenie czynności o charakterze zajęć fizycznych i umysłowych w celu przywrócenia choremu sprawności życiowej.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 875 75 72 lub e-mail: szpital@szpital.info.pl
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

6. Asystent rodziny – Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i potwierdzone rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia, udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Wysoka kultura osobista, znajomość obsługi komputera, umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie, wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, kreatywność, odporność na stres, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, prawo jazdy kat. B, znajomość topografii Gminy Andrychów, dyspozycyjność. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie”, w terminie do dnia 27.10.2017r. do godz.: 15:00 – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, pok. 12, lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, (decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów

7. Pracownik socjalny – Wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, lub posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych. Umiejętność: skutecznego komunikowania, pracy zespołowej, organizowania pracy własnej, analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków. Samodzielność, zaangażowanie. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows). Doświadczenie w wykonywaniu zadań pracownika socjalnego. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań na stanowisku. Znajomość topografii Gminy Andrychów, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie”, w terminie do dnia 27.10.2017r. do godz.: 15:00 – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, pok. 12, lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, (decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów

8. Referent w Dziale Finansowo-Księgowym – Wykształcenie min. średnie – ekonomiczne. Umiejętność: obsługi programu księgowego, pracy w zespole i pod presją czasu, analitycznego myślenia, biegłej znajomości obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows). Min. 2 lata doświadczenia w księgowości. Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność, sumienność w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie”, w terminie do dnia 27.10.2017r. do godz.: 15:00 – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, pok. 12, lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, (decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów

9. Pracownik działu kadr – Wykształcenie wyższe, znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac, dyspozycyjność, komunikacja interpersonalna.
Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
Tel. 33 875 98 68 w. 135

10. Doradca techniczny produktów elektronicznych – Wykształcenie min. średnie zawodowe, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność, łatwość przyswajania wiedzy i nawiązywania kontaktu z klientem, znajomość elementów elektronicznych.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 504 076 742.
TECH STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice

11. Nauczyciel matematyki oligofrenopedagog w oddziałach gimnazjum, integracyjnych – Wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek matematyka-specjalność nauczycielska, posiadanie kwalifikacji z zakresu oligofrenopedagogiki (uprawnienia do pracy z uczniem niepełnosprawnym), znajomość programu nauczania matematyki w gimnazjum, doświadczenie w pracy co najmniej w gimnazjum.
Kontakt z pracodawcą osobisty.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie
ul. Lenartowicza 26, 34-120 Andrychów

OFERTY PRACY FIZYCZNEJ:

12. Operator maszyn- (Wykształcenie min. zawodowe, zdolności manualne, praca w zespole, mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji, dyspozycyjność, chęć do pracy).
ADECCO POLAND Sp. z o.o.
kontakt osobisty, telefoniczny: 32 215 13 50 lub e-mailowy:biuro.czechowice@adecco.com
Miejsce pracy: ul. Bestwińska 21, 43-502 Czechowice-Dziedzice

13. Pomoc kuchenna- (Posiadanie samochodu, w związku z brakiem komunikacji miejskiej-dojazdu do miejsca pracy, wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie wymagane min. 6 m-cy.).
Stanpol Sp. z o.o., kontakt osobisty, telefoniczny: 696489668
Miejsce pracy: ul. Beskidzka 206, 34-120 Targanice

14. Pokojowa- (Wykształcenie min. podstawowe, chęć do pracy).
Stanpol Sp. z o.o., kontakt osobisty, telefoniczny: 33 875 06 04 lub e-mailowy: a.skowron@kocierz.pl
Miejsce pracy: ul. Beskidzka 206, 34-120 Targanice

15. Odlewacz gąsek – (Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń: załadunkowych i wyładunkowych (wózek widłowy, suwnice). Mile widziane doświadczenie w branży przemysłowej. Dyspozycyjność, odpowiedzialność w pracy w systemie 4 – brygadowym, brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zapyleniu). Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 470 71 35 lub e-mail: mzywiol@alumetal.pl
Alumetal Poland Sp. z o. o.
Miejsce pracy: ul. Wojska Polskiego 17, 32-650 Kęty.

16. Sortowacz – (Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń: załadunkowych i wyładunkowych (wózek widłowy, suwnice). Mile widziane doświadczenie w branży przemysłowej. Dyspozycyjność, odpowiedzialność w pracy w systemie 4 – brygadowym, brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zapyleniu). Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 470 71 35 lub e-mail: mzywiol@alumetal.pl
Alumetal Poland Sp. z o. o.
Miejsce pracy: ul. Wojska Polskiego 17, 32-650 Kęty.

17. Pracownik odlewni- formierz; wybijacz; rdzeniarz; oczyszczacz- (Wykształcenie min. zawodowe techniczne, umiejętność obsługi maszyn, mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych, minimalne doświadczenie w obsłudze maszyn, dyspozycyjność, dobry stan zdrowia).
ANDORIA – MOT Sp. z.o.o., kontakt osobisty lub telefoniczny: 33 876 22 63
Miejsce pracy: ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

18. Operator obrabiarek CNC- (Wykształcenie min. zawodowe techniczne, umiejętność obsługi maszyn, umiejętność czytania rysunku technicznego, mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych, minimalne doświadczenie w obsłudze maszyn, dyspozycyjność).
ANDORIA – MOT Sp. z.o.o., kontakt osobisty lub telefoniczny: 33 876 22 63
Miejsce pracy: ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

19. Pakowacz/ka – WYKSZTAŁCENIE BEZ ZNACZENIA, doświadczenie w pracy na produkcji mile widziane, dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej (6:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-06:00), książeczka sanepidowska, dokładność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, predyspozycje manualne, motywacja i chęć do pracy od zaraz, gotowość do wykonywania pracy stojącej oraz manualnej.
Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
Tel. 33 875 98 68 w. 135

20. Pomocnik pracownika produkcji – Wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie min. 0,6 miesięcy.
Kontakt osobisty lub telefoniczny 571 406 525
WORK EXPRESS Sp. z o.o.
ul. Konwojowa 94, 43-300 Bielsko-Biała

21. Pracownik przy elewacjach – Wykształcenie bez znaczenia, umiejętność: tynkowania, ocieplania budynków, prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe min. 5 lat.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 502 210 530
Adamus Krzysztof Firma Usługowo-Handlowa „REMONCIK”
ul. Górska 74, 34-122 Wieprz

22. Kierowca/kurier – Wykształcenie bez znaczenia, wymagane prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie jako kierowca samochodu dostawczego do 3,5 tony lub kurier, niekaralność.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 507 157 646
Zmiertka Bogdan Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „BARTPOL”
ul. Brzegi 30A, 34-120 Andrychów

23. Kierowca kat. C+E– Wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy, badania psychotechniczne, aktualna karta kierowcy, mile widziane uprawnienia do obsługi wózków elektrycznych (tzw. paleciak), min. 1 rok doświadczenia w transporcie, książeczka sanepidowska, sądowe zaświadczenie o niekaralności.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem e-mail: kadry@marwik.com.pl
MARWIK BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

24. Spawacz – Wykształcenie bez znaczenia, wymagane uprawnienia spawalnicze MAG lub możliwość odnowienia nieaktualnych uprawnień, doświadczenie zawodowe mile widziane, chęć do pracy, umiejętność czytania rysunków technicznych.
Kontakt telefoniczny w celu umówienia sie na spotkanie: 516004848.
ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

25. Mechanik/blacharz – Wykształcenie nie ma znaczenia, możliwość przyuczenia do zawodu, dyspozycyjność, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonicznym 606 517 661.
Zięba Edward Zakład Usługowy
ul. Beskidzka 169, 34-120 Sułkowice

26. Spawacz aluminium – Wykształcenie bez znaczenia, uprawnienia spawalnicze metodą 131 MIG-aluminium, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty lub telefoniczny 516004848
ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

27. Cholewkarz/ obuwnik – Wykształcenie bez znaczenia, możliwość przyuczenia do szycia, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 508 906 339
„Grześbut” Grzegorz Fąferko
ul. Beskidzka 149, 34-122 Wieprz

28. Kierowca kat. B – Wykształcenie bez znaczenia, wymagane prawo jazdy kat. B, mile widziany emeryt lub rencista.
Kontakt z pracodawcą wyłącznie osobisty od poniedziałku do czwartku, w godz. 11:00-13:00.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Szlagor Sp z.o.o. s.k.
ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów

29. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – Wykształcenie nie ma znaczenia, mile widziana umiejętność spawania, min. 6 m-cy doświadczenia zawodowego w branży.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 501 283 608.
Kiszczak Mariusz Firma Handlowo-Usługowa MARSEB
ul. Beskidzka 107, 34-122 Wieprz

30. Pracownik budowlany – Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane doświadczenie.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonicznym: 509678178
Pasternak Rafał Zakład Remontowo Budowlany
Praca na terenie Krakowa

31. Glazurnik – Wykształcenie nie ma znaczenia, doświadczenie w zawodzie min. 3 lata, umiejętność układania glazury.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 503754845
Hereda Grzegorz Firma Usługowa „GH”
ul. Lenartowicza 28 m. 35, 34-120 Andrychów

32. Kasjer/bufetowy – Proste, precyzyjne i jasne formułowanie wypowiedzi w danym języku, słuchanie innych i uwzględnienie tego co mówią we wzajemnej komunikacji, dostosowanie formy komunikacji do rozmówcy i sytuacji, łatwość wypowiadania się, skuteczne przekazywanie informacji, otwartość w kontaktach z ludźmi, asertywność.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 692213955, 608580251
Bogunia Sławomir Firma Handlowa „TILIA 7”, BAR FRYKAS
ul. Włókniarzy 1 C, 34-120 Andrychów

33. Pracownik produkcyjny– Wykształcenie bez znaczenia. wymagana książeczka sanepid. Mile widziane doświadczenie zawodowe min. 2 lata.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 509 897 713 lub e-mail: katarzynalyson@lyson.com.pl
Łysoń Tomasz Gospodarstwo Pasieczne Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice

34. Pracownik rozbioru i wykrawania mięsa – Wykształcenie nie ma znaczenia, mile widziane doświadczenie min. 6 miesięcy, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty od poniedziałku do czwartku w godz. 11-13.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Szlagor Sp z o.o., s.k.
ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów

35. Montażysta stolarki otworowej – Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie. Praca na terenie powiatu wadowickiego.
Kontakt z pracodawcą telefoniczny 600630832 lub e-mail: wyrel@tlen.pl.
Deka Ryszard OKNO-HIT.
ul. Krakowska 146/15, 34-120 Andrychów

36. Monter stolarki budowlanej – Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenia, chęć do pracy. Praca na terenie małopolski.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 605 610 103.
Sieńko Marek „Okno Bud”
ul. Bł. S. Faustyny 46, 34-120 Sułkowice

37. Cieśla – zbrojarz – Wykształcenie min. zawodowe. Umiejętności ciesielsko zbrojarskie. Obsługa elektronarzędzi. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Doświadczenie zawodowe min. 3 – 6 miesięcy. Dobry stan zdrowia.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 531 561 838
Wiercimak Dariusz SYSTEM
ul. Nidecka 2, 34-122 Wieprz

38. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych- Wykształcenie min. zawodowe – monter, mile widziane technikum – budowlane. Prawo jazdy kat. B. Mile widziane osoby zaraz po szkole.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 605 259 095
Badan Mirosław Systemy Grzewcze „BADAN”
ul. Bielska 55A, 34-120 Roczyny

39. Pracownik wykończenia wnętrz – Wykształcenie min. zawodowe. Umiejętność: szpachlowania, malowania, montażu płyt kartonowo-gipsowych, nakładania gładzi. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Min 3-6 miesięcy doświadczenia. Dobry stan zdrowia.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 531 561 838
Wiercimak Dariusz SYSTEM
ul. Nidecka 2, 34-122 Wieprz

40. Szlifierz – Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane doświadczenie przy obróbce lub przy obsłudze maszyn szlifierskich (milowość przyuczenia), brak nałogów, sprawność fizyczna, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 503 029 243
Zakład Kamieniarski s.c. Zbigniew i Mariusz Gondko
ul. Baczyńskiego 22, 34-120 Andrychów

41. Kierowca kat. C+E – Wykształcenie bez znaczenia. Wymagane prawo jazdy kat. C + E, uprawnienia do przewozu rzeczy. Mile widziane doświadczenie.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 730 153 153, 533 373 008
Andremax sp. z o.o.
ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice

42. Lakiernik samochodowy – Wykształcenie min. zawodowe, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie zawodowe mile widziane, rzetelne podejście do powierzonych zadań, komunikatywność, dyspozycyjność. Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 662 212 121
SM LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Biała Droga 107, 34-122 Wieprz

43. Blacharz samochodowy – Wykształcenie min. zawodowe, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie zawodowe mile widziane, rzetelne podejście do powierzonych zadań, komunikatywność, dyspozycyjność. Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 662 212 121
SM LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Biała Droga 107, 34-122 Wieprz

44. Lakiernik – Wykształcenie bez znaczenia. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Umiejętność lakierowania samochodów.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 602 622 625
AUTO-SERWIS „TROJAK” – SPÓŁKA JAWNA
ul. Miejska 41, 43-354 Czaniec

45. Malarz/Gipsiarz/Monter płyt kartonowo-gipsowych – Wykształcenie bez znaczenia. Umiejętność: malowania, gipsowania i montażu płyt kartonowo-gipsowych. Mile widziane doświadczenie. Możliwość przyuczenia.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 601 842 176
Bizoń Grzegorz Systemy Gipsowe
ul. Tkacka 32, 34-120 Andrychów

46. Sprzedawca – Wykształcenie min. zawodowe, handlowe, mile widziane doświadczenie, książeczka sanepidowska.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 664680662
GONDKO EDYTA Firma Handlowa „NIKO”
ul. Ks.L. Solakiewicza 67, 34-120 Zagórnik

47. Stróż-pomocnik magazyniera – Wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy.
Kontakt z pracodawcą lub telefoniczny: 33 875 57 87
PLAFOR sp. z o.o.
ul. Twierdza 8, 34-122 Wieprz

48. Pracownik produkcji – Wykształcenie nie ma znaczenia, mile widziane doświadczenie w zawodzie, możliwość przyuczenia, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą wyłącznie osobisty od poniedziałku do czwartku, w godz. 11:00-13:00.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Szlagor Sp z.o.o. s.k.
ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów

49. Monter instalacji sanitarnych – Wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. B, umiejętność montażu instalacji sanitarnych, mile widziane doświadczenie jako monter instalacji sanitarnych.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 604591958.
FHU-MIROTERM – MIROSŁAW ŻYDEK
ul. Św. Barbary 17, 34-122 Nidek

50. Pracownik dystrybucji – Wykształcenie bez znaczenia, podstawowa umiejętność obsługi urządzeń komputerowych oraz podstawowa umiejętność obsługi maszyn.
Kontakt z pracodawcą wyłącznie osobisty od poniedziałku do czwartku, w godz. 9:00-13:00.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Szlagor Sp z.o.o. s.k.
ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów

51. Kucharz – Wymagane wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe, min. 2 lata doświadczenia jako pomoc kuchenna lub 2 lata doświadczenia jako kucharz, dyspozycyjność, mile widzie prawo jazdy kat. B.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 875 51 91, 503 107 331.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324, 34-122 Wieprz

52. Fryzjer/ka – Wykształcenie min. zawodowe kierunkowe, mile widziana umiejętność w zakresie stylizacji paznokci, mile widziane doświadczenie, mile widziani absolwenci.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 888 178 960.
Chrapkowicz Agata Gabinet Kosmetyczny „AGAT”
ul. Os. 700-lecia (za Tesco), 32-650 Kęty

53. Młodszy operator – Wykształcenie mile widziane zasadnicze zawodowe. Umiejętność pracy w zespole, chęć do pracy. Min. 5 m- cy pracy w zakładzie produkcyjnym, badania sanitarno epidemiologiczne.
Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie.
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
Tel. 33 875 98 68 w. 135

54. Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury – Wykształcenie min. zawodowe, umiejętności mechaniczne – w razie potrzeby usunięcia awarii maszyny, prawo jazdy kat. B, min. 3 lata stażu pracy ogółem, dobry stan zdrowia.
Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
Tel. 33 875 98 68 w. 135

55. Barman/ka – Wykształcenie min. zawodowe, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 608 471 782.
Śmiłek Paweł „SUNSHINE”
ul. Kilińskiego 1B ( MAGIK), 34-120 Andrychów, tel.: 608 471 782

56. Kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E – Wykształcenie bez znaczenia, wymagane uprawnienia do przewozu rzeczy, prawo jazdy kat. C+E, badania psychotechniczne, mile widziane doświadczenie.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 875 14 45 wew.58.
C.M.C. Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 54, 34-120 Andrychów

57. Manager – Wykształcenie min. średnie, biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 533 373 013.
Andremax sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4B, 34-120 Andrychów

58. Ślusarz-mechanik – Wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane uprawnienia na operatora wózków widłowych oraz mile widziane uprawnienia na operatora suwnic. Mile widziane doświadczenie zawodowe 6 m-cy jako mechanik maszyn.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 872 19 90.
Andrychowska Fabryka Maszyn Defum S.A.
ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów

59. Frezer-Operator CNC – Wykształcenie bez znaczenia, umiejętność obsługi maszyn CNC, mile widziana umiejętność programowania obrabiarek CNC, mile widziany 1 rok doświadczenia.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 602 274 426.
PPUH BAFAL S.C. Króliczek Alfred, Buda Andrzej
ul. Racławicka 139a, 34-125 Sułkowice

60. Monter regipsów/płyt kartonowo-gipsowych – Wykształcenie bez znaczenia, umiejętność montażu płyt kartonowo-gipsowych, mile widziane doświadczenie, solidność, dyspozycyjność.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 501 015 170.
F.H.U. AKO Andrzej Koczur
ul. Włókniarzy 3/27, 34-120 Andrychów

61. Pracownik leśny – Wykształcenie bez znaczenia, mile widziany kurs pilarza (istnieje możliwość zorganizowania takiego szkolenia przez pracodawcę), chęć do pracy, tężyzna fizyczna.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 507 021 184.
Kutka Tadeusz Firma „LAS-POL”
ul. Pod Lasem 52, 34-122 Gierałtowiczki

62. Kucharz – Wykształcenie min. zawodowe – kierunkowe, znajomość zasad HACCP.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33 875 12 24.
Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach
ul. Beskidzka 46, 34-120 Targanice

63. Pracownik fizyczny – Wykształcenie bez znaczenia, chęć do pracy, dobry stan zdrowia, chęć do nauki obowiązków na stanowisku.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 604 281 275.
Sordyl Anna PPHU ANIPOL
ul. Beskidzka 65a, 34-120 Sułkowice

64. Sprzedawca – Wykształcenie min. zawodowe, książeczka Sanepid, doświadczenie mile widziane, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 33875-26-06 ww.24.
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie
ul. Legionów 12, 34-120 Andrychów

65. Sprzedawca – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. B, min. 0,5 roku doświadczenia zawodowego.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 502 210 530.
Adamus Krzysztof Firma Usługowo-Handlowa „REMONCIK”
ul. Górki 74, 34-122 Wieprz

66. Sprzedawca/pracownik biurowy – Wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi programów WORD, EXCEL, OUTLOOK, mile widziane doświadczenie, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 728 132 030.
PowerTech s.c.
ul. Beskidzka 23, 32-615 Grojec

 

 

Bliższe informacje na temat powyższych ofert można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 10
tel. 33 875-26-22 lub 33 875-98-68 wew. 135

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij