X-Frame-Options: SAMEORIGIN Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Andrychów na lata 2015 – 2018 | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Andrychów na lata 2015 – 2018

Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust.2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) Burmistrz Andrychowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Andrychów na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych do 2014 roku oraz perspektywą na lata 2019 – 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04.03.2015 r. do 24.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, pokój nr 116, I piętro, w godzinach od 9:00 do 14:00.
Przedmiotem wyłożenia jest diagnoza aktualnego stanu środowiska dla Gminy Andrychów w oparciu o dane z 2013 r., z wyszczególnieniem celów oraz kierunków działań proekologicznych na lata 2015 – 2018, wraz z założeniami na lata 2019 – 2022, które mają prowadzić do osiągnięcia celów ekologicznych, określenie priorytetów ekologicznych oraz zadań dla celów i kierunków, harmonogram realizacji Programu w latach 2015-2018 oraz w latach 2019-2022 zawierający nazwy przedsięwzięć, terminy realizacji, wysokość nakładów, źródła finansowania oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie.
Spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Andrychów na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych do 2014 roku oraz perspektywą na lata 2019 – 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 10.03.2015 r. (wtorek) w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, o godz. 16.00.
 
Zgodnie z art. 29 w cyt. ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, w tym również do projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Andrychów na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych do 2014 roku oraz perspektywą na lata 2019 – 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi lub wnioski można składać:
 pisemnie (na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ,ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów),
 osobiście – ustnie do protokołu w godzinach od 9:00 do 14:00, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ulicy Rynek 15, w Andrychowie, pok. nr 116,
 pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona.marlena@um.andrychow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz 262),
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2015 r.
Zgłoszone uwagi lub wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Andrychowa.
Zgodnie art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostaną bez rozpatrzenia.
Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij