X-Frame-Options: SAMEORIGIN Nieodpłatna pomoc prawna | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Nieodpłatna pomoc prawna

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255, ze zm.). Zakłada  ona utworzenie na terenie Powiatu Wadowickiego sześciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  Do rozmów na temat lokalizacji punktów i wzajemnej współpracy Starosta Wadowicki – Bartosz Kaliński zaprosił przedstawicieli gmin Andrychów, Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska. 15.10.2015 r. zostały podpisane z tymi gminami stosowne porozumienia, w których podano lokalizację punktów w poszczególnych gminach, jednocześnie tworząc harmonogram udzielania pomocy prawnej.

W każdym gminnym lokalu będą funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W jednym pomocy prawnej będą udzielać adwokaci bądź radcowie prawni, a prowadzenie drugiego powiat powierzy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert. W punktach pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad prawnych będą mogli udzielać również doradca podatkowy lub osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.

Ustawodawca przewidział, że pomoc prawna będzie udzielana konkretnym podmiotom. Mogą na nią liczyć osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc prawną przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osoby do 26 roku życia i te, które ukończyły 65 lat, a także kombatanci, weterani i posiadacze Karty Dużej Rodziny, osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty oraz kobiety w ciąży.

Należy pamiętać, iż nieodpłatna pomoc prawna obejmuje następujące kwestie:
– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
– udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nie obejmuje ona natomiast spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania się do rozpoczęcia tej działalności.
Na terenie Powiatu Wadowickiego porady prawne są udzielane od 4 stycznia 2016 r. w następujących lokalizacjach:

  • w Andrychowie  – ul. Starowiejska 22b, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie;
  • w Wadowicach – ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • w Kalwarii Zebrzydowskiej – Al. Jana Pawła II 7, w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Zakładka poświęcona nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Numery telefonów do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego:

– punkt w Andrychowie: 33/ 873-42-78,

– punkt w Wadowicach: 33/ 879-14-14.

 

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij