X-Frame-Options: SAMEORIGIN Stypendium sportowe jednorazowe | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Stypendium sportowe jednorazowe

Stypendium jednorazowe Gminy Andrychów w dziedzinie sportu

1. Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.);
• Uchwała Nr XVII-138-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania wyróżnień, nagród oraz stypendiów sportowych;
• Uchwała Nr IX-45-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie”, nadania jej statutu oraz wyposażenia w majątek (z późn.zm.)

2. Postanowienia ogólne:

Burmistrz Andrychowa przyznaje jednorazowe stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom nie posiadającym licencji lub zawodnikom licencjonowanym zamieszkującym na terenie Gminy Andrychów, reprezentującym klub sportowy z terenu Gminy Andrychów lub reprezentujący Gminę Andrychów. Stypendia wypłacane są ze środków Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie.

3. Jednostka prowadząca sprawę:

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie
Adres: 34-120 Andrychów, ul. Włókniarzy 11
Telefon: 33 432 25 55
Osoba kontaktowa: Anna Rajda (anna.rajda@moskit-andrychow.eu)

4. Wymagane dokumenty:

1) wniosek zainteresowanego na formularzu „Stypendium jednorazowe Gminy Andrychów w dziedzinie sportu”;
2) kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki i osiągnięcia;
3) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
4) odpis z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (w przypadku gdy wnioskodawcą jest klub), w przypadku kopii – potwierdzony za zgodność z oryginałem;
5) oświadczenie zawodnika o miejscu zamieszkania;
6) opinia szkoły / uczelni / klubu / innego podmiotu.

5. Opłaty:

Nie pobiera się.

6. Miejsce składania wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

Wnioski o przyznanie stypendium jednorazowego w dziedzinie sportu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:
– osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15 (w godzinach pracy Urzędu)
– lub pocztą na adres: Urząd Miejski Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów, z dopiskiem: ” Dotyczy stypendium jednorazowego Burmistrza Andrychowa w dziedzinie sportu”

7. Termin odpowiedzi:

Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty złożenia. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Jednostka prowadząca sprawę po weryfikacji wniosku wraz z wymaganymi dokumentami przedstawia Burmistrzowi Andrychowa na podstawie Karty Sprawy propozycję przyznania stypendium.

8. Załączniki do pobrania:

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij