X-Frame-Options: SAMEORIGIN Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

BURMISTRZ ANDRYCHOWA – GMINNY KOMISARZ SPISOWY ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2019r o powszechnym spisie rolnym w 2020r.podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Andrychów.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 15 czerwca 2020r. do 08 lipca 2020r

Kandydat ubiegający się o pracę rachmistrza terenowego powinien być:

  • pełnoletni;
  • zamieszkały na terenie danej gminy;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujący się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowaniu są do wzięcia udziału w szkoleniu, kończącym się egzaminem realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.

Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefonicznie.

Osoby zainteresowane pracą rachmistrza terenowego proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go na dziennik podawczy tut. Urzędu Miejskiego w Andrychowie w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa – czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek 7.30-17.00) bądź pisemnie na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę pocztową (ESP) Urzędu utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Urząd Miejski w Andrychowie prowadzi ESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /mb3v94g1qb/SkrytkaESP. Dokumenty w formie elektronicznej muszą być uwierzytelnione poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (3)

PSR_2020_Procedura_naboru_rachmistrzów

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij